MS Excel – analytické nástroje

Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.

Na kurzu se posluchači seznámí s pokročilými nástroji Excelu pro analýzu dat. A to jak standardní statisticko-analytické funkce Excelu, tak dopňky programu. Posluchači se naučí používat funkce a nástroje pro zjišťování popisných charakteristik, závislostí jevů, predikci budoucího stavu a práci s časovými řadami.

Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:

 • Základní přehled analytických funkcí
 • Základní doplněk analytické nástroje
 • Křížové tabulky
 • Analýza hypotéz (hledání řešení, scénáře, tabulky)
 • Doplněk Řešitel
 • Řešní rovnic, hledání optima na základě omezujících podmínek
 • Další analytické nástroje a funkce dle požadavků účastníků kurzu
 • Praktické procvičení a opakování
 • Diskuse a dotazy

 

Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.

Rozsah výuky a organizace výuky:

 • Celková délka kurzu je jeden školicí půlden, vždy 8:00 – 13:00 hodin.
 • Kurz probíhá ve skupinách prezenční formou na učebně.
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.
 • Kurz vyučuje  tým zkušených lektorů: Ing. Michal Bureš, CSc, Ing. Marek Laurenčík, MBA, Jan Andrš, Ing. Martin Štěpánek, Dr. Alexandr Perutka  a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.

Spolupracujeme

Doporučujeme vzdělávací programy CIMA dle certifikace ISO 9001.

Účetní společnost ÚČTO-VAL

Účetní služby rychle a za rozumnou cenu v systému POHODA.

Školení BE-PO-R

Zajistíme školení řidičů, bezpečnost práce a požární ochranu.

Projekty Evropské Unie

Naše úspěšné aktivity již od roku 2006 v rámci ESF jsou opět aktuální.