Základy obsluhy osobního počítače - MS Excel

Certifikovaný rekvalifikační kurz

Standardní délka kurzu je 48 vyučovacích hodin (plus 2 hodiny na zkoušky). Kurzy budou vypisovány jako pětidenní celodenní. Výuka probíhá na učebně vybavené datovým projektorem, případně počítačem. Školení probíhají vždy od 8:00 do 16:00 hodin. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. Optimální počet posluchačů v kurzu je pět až osm. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení.

Po absolvování kurzu absolvent zná základní vlastnosti a popis počítače a systému Windows (klávesnice, obrazovka, práce s myší). Umí se orientovat v prostředí Windows včetně jeho nastavení, umí spouštět libovolné programy, používat počítačovou síť a internet a dovede využívat elektronické pošty. Pomocí MS Word je schopen vytvořit středně složitý textový dokument, zformátovat jej, doplnit o případné obrázky a tabulky a nakonec jej vytisknout. Pomocí MS Excel je schopen vytvořit středně složitou tabulku, zformátovat ji, doplnit o standardní výpočty, případně graf a vytisknou ji.

Rámcová témata rekvalifikačního kurzu:

 • Základy ovládání Windows
 • Internet a elektronická pošta
 • MS Word - základy zpracování textu
 • MS Excel - základy vytváření tabulek

Podmínkou účasti na rekvalifikačním kurzu jsou obecné znalosti na úrovni základního vzdělání.

Kurz je rozdělen do 4 výukových modulů dle následujících osnov:

1. MODUL - Základy ovládání Windows:

 • Úvodní seznámení posluchačů s obsahem rekvalifikačního kurzu
 • Základní seznámení posluchačů s PC
 • Základní popis Windows
 • Práce v oknech
 • Práce s více současně běžícími aplikacemi
 • Podrobný popis ovládacích prvků programů
 • Popis programu "Tento počítač"
 • Práce se soubory
 • Procvičení probrané látky, dotazy a odpovědi
 • Podrobný popis základní nabídky
 • Nápověda ve Windows
 • Možnosti při vypínání počítače (restart, odhlášení ...)
 • Práce stylem tvorba objektu
 • Tvorba a změny v okně aplikací
 • Základní programy a příslušenství
 • Kopírování mezi aplikacemi
 • Propojování objektů
 • Nastavení parametrů ve Windows - ovládací panely, hlavní panel
 • Komplexní opakování probrané látky kurzu
 • Doplňkové otázky a odpovědi

2. MODUL - Internet a elektronická pošta:

 • Úvod do počítačových sítí - princip a význam
 • Práce v síti Microsoft - sdílení dat
 • Práce v síti Microsoft - sdílení tisku
 • Internet
 • Elektronická pošta
 • Problematika virů a ochrana proti nim
 • Bezpečnostní rizika internetu
 • Ochrana autorských práv
 • Problematika sociálních sítí a rizika spojená s jejich využíváním
 • Procvičení probrané látky, dotazy a odpovědi
 • Doplňkové otázky a odpovědi

3. MODUL - MS Word - základy zpracování textu:

 • Popis a základní ovládání programu MS Word
 • Základy práce s dokumentem
 • Formátování dokumentu (lokální)
 • Formát stránky
 • Další práce s bloky textu
 • Tisk
 • Záhlaví/Zápatí
 • Vkládání symbolů a dalších položek do textu
 • Vkládání grafických objektů
 • Nastavení některých parametrů Wordu
 • Export/Import
 • Opravy chyb a jazykové pomůcky
 • Komplexní opakování probrané látky kurzu
 • Doplňkové otázky a odpovědi

4. MODUL - MS Excel - základy vytváření tabulek:

 • Popis a základní ovládání programu MS Excel
 • Základy práce v tabulce
 • Formátování obsahu buněk v tabulce/sešitu
 • - Formátování textu (písmo, styl písma, velikost ...)
  - Formátování bloků buněk (výška, šířka, zarovnávání ...)
  - Formátování číselných údajů (číselná, měnová, kalendářní, časová, procenta ...)
  - Přidání nebo odstranění dalších buněk, řádků, sloupců a stránek
  - Grafická úprava tabulky nebo její části (orámování, stínování ...)
 • Úpravy v tabulce/sešitu
 • - Adresace buněk v tabulce/sešitu, označování buněk a bloků buněk (i nesouvislých) v tabulce/sešitu
  - Kopírování a přesun buněk nebo bloku buněk pomocí Schránky a myší
 • Jednoduché výpočty v tabulce
 • - Zápis jednoduchých vzorců (pomocí matematických operátorů)
  - Kopírování matematických vzorců (pojem relativní adresování)
  - Funkce SUMA (sčítání bloku buněk ve sloupci nebo řádce)
 • Výpočty v tabulce, použití některých předdefinovaných funkcí
 • - Opakování výpočtů v tabulce pomocí matematických operátorů
  - Kopírování vzorců, absolutní/relativní adresování
 • Vytvoření jednoduché formulářové tabulky obsahující výpočty a její vytištění
 • - Otevření nové tabulky, zápis dat a vzorců pro výpočet, grafická úprava a uložení na disk
  - Nastavení tiskové stránky (parametry tisku, označení tisknutého bloku)
  - Vytvoření hlavičky/patičky pro tisk (nastavení jejich parametrů a vkládání symbolů)
  - Ukázka před tiskem - Náhled (s konečnou úpravou tiskové stránky), tisk
 • Vytváření grafů
 • - Vytvoření rychlého grafu, změna typu grafu
  - Úpravy parametrů a změny jednotlivých částí grafu (pravé tlačítko myši)
  - Další úpravy v grafech a tisk
 • Práce s grafikou
 • Procvičení probrané látky, dotazy a odpovědi
 • Přehled funkcí s parametry a příklady použití
 • Procvičení probrané látky, dotazy a odpovědi
 • Doplňkové otázky a odpovědi
 • Závěrečný test rekvalifikačního kurzu
 • Vyhodnocení testu, předání rekvalifikačních osvědčení a ukončení kurzu

Metodika, učební pomůcky, didaktická technika:

Metodika výuky je založena na výše uvedené osnově, která je pro potřeby lektorů podrobně rozpracována dle jednotlivých kapitol. Všichni lektoři tento kurz vyučují dle této metodiky a je pro ně závazná. V rámci metodiky jsou ke každému bloku vypracovány zkušební příklady, které jsou na konci každého bloku samostatně probírány. Ke každému učebnímu bloku dostává posluchač podkladové materiály k probírané látce vycházející z metodiky výuky. Současně obdrží každý posluchač tištěnou příručku - knihu.

Požadavky na vyučující:

V průběhu celého kurzu se předpokládá účast jednoho lektora s odbornou praxí výuky více jak 6 měsíců v oblasti školení uvedeného programu.

Požadavky na vyučujícího lektora: minimálně středoškolské vzdělání, praxe 6 měsíců v oblasti školení, podrobné znalosti problematiky. Doporučené požadavky na lektora IT: certifikát MCP nebo testera ECDL.

Vyhodnocení průběhu a účinnosti vzdělávací akce:

Na závěr účastníci kurzu absolvují test, který je po vyhodnocení podkladem pro udělení rekvalifikačních osvědčení. 70% úspěšnost tohoto testu je podmínkou k udělení rekvalifikačního osvědčení o úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu. Součásti testu bude i praktické vyzkoušení základních úloh probíraných v uvedeném kurzu.

Současně posluchači v závěru kurzu hodnotí obsahovou náplň, rozsah, studijní podklady a kvalitu a přístup lektora. Tyto podklady slouží k celkovému vyhodnocení kurzů a tím i k dalšímu zkvalitnění celkové úrovně kurzu.

Dokumenty

Cena

 • 8 900 Kč bez DPH

Délka trvání

 • 6 dnů (48 hodin)

Termíny

Objednávka

Účastníci
Kontaktní údaje

Spolupracujeme

Institut Inpro

Doporučujeme vzdělávací programy CIMA dle certifikace ISO 9001.

Odborná literatura

Computer Media

Doporučujeme využívat IT literaturu a publikační model Videopříruček.

Školení BE-PO-R

Komplexní školení

Zajistíme školení řidičů, bezpečnost práce a požární ochranu.

Projekty Evropské Unie

OPPA

Naše úspěšné aktivity již od roku 2006 v rámci ESF jsou opět aktuální.