Základy obsluhy osobního počítače

Certifikovaný rekvalifikační kurz

Standardní délka kurzu je 40 vyučovacích hodin (plus 2 hodiny na zkoušky). Kurzy budou vypisovány jako pětidenní celodenní (dva vyučovací bloky denně) nebo jako desítidenní (jeden vyučovací blok denně - dopolední/odpolední/večerní kurzy). Výuka probíhá na učebně vybavené datovým projektorem, případně počítačem. Školení probíhají vždy od 8:00 do 16:00 hodin, v případě odpoledních kurzů do 18 hodin. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. Optimální počet posluchačů v kurzu je pět až osm. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení.

Po absolvování kurzu absolvent zná základní vlastnosti a popis počítače a systému Windows (klávesnice, obrazovka, práce s myší...). Umí se orientovat v prostředí Windows včetně jeho nastavení, umí spouštět libovolné programy, používat počítačovou síť a internet a dovede využívat elektronické pošty. Pomocí MS Word je schopen vytvořit středně složitý textový dokument, zformátovat jej, doplnit o případné obrázky a tabulky a nakonec jej vytisknout. Pomocí MS Excel je schopen vytvořit středně složitou tabulku, zformátovat ji, doplnit o standardní výpočty, případně graf a vytisknou ji.

Rámcová témata rekvalifikačního kurzu:

 • Základy ovládání Windows
 • Internet a elektronická pošta
 • MS Word - základy zpracování textu
 • MS Excel - základy vytváření tabulek

Podmínkou účasti na rekvalifikačním kurzu jsou obecné znalosti na úrovni základního vzdělání.

Kurz je rozdělen do 4 výukových modulů dle následujících osnov:

1. MODUL - Základy ovládání Windows:

 1. BLOK:
  • Úvodní seznámení posluchačů s obsahem rekvalifikačního kurzu
  • Základní seznámení posluchačů s PC
   • Základní charakteristiky počítačů (typy, paměťová media, operační systém, diskety, ...)
   • Základní ovládání počítače (zapnutí, vypnutí, vložení diskety, RESET, ...)
   • Popis klávesnice
  • Základní popis Windows
   • Spuštění Windows, vysvětlení co je to Windows a výhody práce v prostředí Windows
   • Popis obrazovky plochy, startovací nabídky (okna, ikony, menu, přetáčecí pruhy, ...), práce s myší
  • Práce v oknech
   • Spuštění aplikace (programu)
   • Pojem aktivní okno (složka)
   • Změna velikosti oken (maximalizace, minimalizace, ruční změna velikosti, ...) a uspořádání
   • Ukončení aplikace (pomocí klávesnice nebo myší), vypnutí počítače
  • Práce s více současně běžícími aplikacemi
   • Spuštění více aplikací současně, pojem „práce na pozadí“
   • Přepínání mezi jednotlivými běžícími aplikacemi
  • Procvičení probrané látky, dotazy a odpovědi
 2. BLOK:
  • Podrobný popis ovládacích prvků programů
   • Základní popis menu a dialogových oken (nabídky, menu, dialogová okna, klávesové zkratky, ...)
   • Panely nástrojů, přetáčecí lišty, ...
  • Popis programu „Tento počítač“
   • Význam programu Tento počítač - struktura dat v počítači - pojem soubor, složka
   • Procházení složkami a jejich přepínání, panel nástrojů.
   • Soubory - druhy a typy souborů - příklady a ukázka.
   • Nastavení programu Tento počítač (procházení okny, skrytí přípon souborů, ...)
  • Program Průzkumník
   • Opakování základního popisu oken a principu složek a souborů
   • Význam programu průzkumník, základní popis a ovládání.
   • Výběr (jednotlivých souborů, více souborů, celých složek, ...)
   • Tvorba složek, jejich přejmenování a smazání.
   • Práce se soubory a složkami (kopírování, přesun, vymazání, ...), obnova smazaných souborů koš
   • Práce s disketou (kopírování na disketu, kopírování disket mezi sebou, formátování, ...)
  • Procvičení probrané látky, dotazy a odpovědi
 3. BLOK:
  • Podrobný popis startovací nabídky:
  • Přehled nabídek ve startovací nabídce. speciální skupina „Spustit při startu“
   • Další popis Hlavního panelu
  • Nápověda ve Windows:
   • Popis Nápovědy/Helpu (klávesa F1, menu nápovědy, obsah, rejstřík, vyhledávání, ...)
  • Spouštění DOS aplikací
   • Příkazový řádek MS-DOS
   • Práce s DOSovskými aplikacemi ve Windows okně (praktická ukázka)
  • Možnosti při vypínání počítače (restart, odhlášení, ...)
  • Práce stylem tvorba objektu:
   • Vytvoření nového textového objektu - dopisu a jeho úprava
   • Vytvoření nového objektu obrázku a jeho úprava
  • Tvorba a změny v okně aplikací:
   • Kopírování a přesun aplikací mezi jednotlivými složkami a po ploše (pomocí myši i menu)
   • Vytvoření nového objektu - složky/zástupce do složky nebo na plochu
   • Úprava parametrů jednotlivých objektů
  • Příslušenství:
   • Základní popis (Příslušenství, Multimédia, Hry, Systémové nástroje, ...)
   • Kalkulačka (standardní, vědecká)
   • Poznámkový blok (textový editor s minimálními možnostmi)
   • Malování (základní grafické prvky, psaní textu, ...)
  • Kopírování mezi aplikacemi:
   • Princip kopírování pomocí schránky (klávesové zkratky, menu, myš, ...)
   • Praktická ukázka a procvičení
  • Procvičení probrané látky, dotazy a odpovědi
 4. BLOK:
  • Propojování objektů
   • Co je to propojení objektů a proč se používá
   • Ukázka vzájemného propojení editoru WordPad a programu Malování
  • Nastavení parametrů ve Windows ovládací panely, hlavní panel
   • Nastavení některých parametrů pro Windows bez většího zásahu do systému (barvy, pozadí oken, spořiče obrazovky, datum a čas, nastavení myši a klávesnice, obecné parametry, ...)
   • Popis programu Tiskárny a nastavení tiskáren, instalace místní tiskárny
   • Instalace programů do Windows, instalace Windows a jeho částí
 5. BLOK:
  • Komplexní opakování probrané látky kurzu
  • Závěrečný test rekvalifikačního kurzu
  • Vyhodnocení testu a ukončení modulu
  • Doplňkové otázky a odpovědi

2. MODUL - Internet a elektronická pošta:

 1. BLOK:
  • Úvod do počítačových sítí - princip a význam
  • Práce v síti Microsoft - sdílení dat
   • Princip počítačové sítě Microsoft - síť peer to peer - praktická ukázka
   • Program Okolní počítače - jeho využití a význam
   • Sdílení souborů (nabídnutí složky ke sdílení na síti)
   • Základní pravidla bezpečnosti, sdílení podle hesla
   • Připojení vzdáleného počítače jako další síťové jednotky
  • Práce v síti Microsoft - sdílení tisku
   • Sdílení tiskáren - ukázka fungování sdílených tiskáren, význam
   • Nabídnutí tiskárny ke sdílení, bezpečnost (hesla)
   • Instalace a připojení nabízené síťové tiskárny
  • Procvičení probrané látky, dotazy a odpovědi
 2. BLOK:
  • Internet
  • Podrobný popis práce s internetem
   • Hledání na internetu
   • Problematika internetu, informace
   • Záložky a práce s prohlížečem
   • Procvičení probrané látky, dotazy a odpovědi
 3. BLOK:
  • Elektronická pošta
   • Princip a praktická ukázka
   • Procvičování posílání pošty, odpovědi a přeposílání pošty
   • Přílohy poštovní zprávy
   • Třídění pošty, mazání, archivace
 4. BLOK:
  • Bezpečnost práce na internetu
 5. BLOK:
  • Procvičení probrané látky, dotazy a odpovědi
  • Závěrečný test rekvalifikačního kurzu, vyhodnocení testu a ukončení modulu
  • Doplňkové otázky a odpovědi

3. MODUL - MS Word - základy zpracování textu:

 1. BLOK:
  • Popis a základní ovládání programu MS Word
   • Spuštění a ukončení programu MS Word
   • Ovládací prvky Wordu
  • Základy práce s dokumentem
   • Vytvoření nového a načtení existujícího dokumentu (vyhledání souboru na disku)
   • Uložení dokumentu (pojmenovaného, nepojmenovaného)
   • Zobrazení dokumentu (normálně, stránkově, zvětšení/zmenšení)
  • Procvičení probrané látky, dotazy a odpovědi
 2. BLOK:
  • Základy práce s dokumentem
   • Pohyb v dokumentu (klávesnice, myš, přetáčecí lišty)
   • Základy psaní a mazání v textu, vysvětlení pojmu odstavec, obnovení předchozích operací
 3. BLOK:
  • Formátování dokumentu (lokální)
   • Označování textu v dokumentu (bloky, sloupcové bloky)
   • Formátování textu (písmo, styl písma, velikost, ...)
   • Formátování odstavce (řádkování, zarovnání, předsazení, tok textu, ...)
   • Odrážky a číslování odstavců
   • Nastavení tabelátorů, orámování textu
 4. BLOK:
  • Formát stránky
   • Změna velikosti stránky, okrajů a odsazení odstavců (pomocí menu i zarážek pravítka)
  • Další práce s bloky textu
   • Vymazání označeného textu
   • Kopírování/přesun pomocí schránky a myši
  • Procvičení probrané látky, dotazy a odpovědi
 5. BLOK:
  • Tisk
   • Nastavení tiskové stránky (parametry tisku, označení tisknutého bloku)
   • Ukázka před tiskem Náhled (s konečnou úpravou tiskové stránky)
   • Tisk (nastavení tiskárny, orientace, rozsahu tisku, ...)
  • Záhlaví/Pata
   • Vytvoření a změna velikosti záhlaví/paty, nastavení parametrů
  • Vkládání symbolů a dalších položek do textu
   • Vkládání čísel stránek, datumu, času, vkládání znaků do textu
   • Vkládání symbolů, datumu a času, zakončení stránek a odstavců
 6. BLOK:
  • Vkládání grafických objektů
   • Vložení obrázku z Clipartu nebo ze souboru, možné úpravy obrázků
   • Kopírování grafických objektů
   • Spuštění kreslícího programu a zkopírování nakresleného obrázku.
  • Procvičení probrané látky, dotazy a odpovědi
  • Nastavení některých parametrů Wordu
  • Export/Import:
   • Načtení a uložení dokumentů do formátů a z formátů jiných textových editorů
  • Opravy chyb a jazykové pomůcky
  • Komplexní opakování probrané látky kurzu
  • Doplňkové otázky a odpovědi
 7. BLOK:
  • Závěrečný test rekvalifikačního kurzu
  • Vyhodnocení testu a ukončení modulu

4. MODUL - MS Excel - základy vytváření tabulek:

 1. BLOK:
  • Popis a základní ovládání programu MS Excel
   • Spuštění a ukončení programu MS Excel
   • Ovládací prvky Excelu
   • Popis tabulky (buňka, řádka, sloupec, stránka, sešit)
  • Základy práce v tabulce
   • Vytvoření nové tabulky/sešitu, otevření existující (nalezení souboru na disku)
   • Základy psaní a mazání v buňkách tabulky
   • Vkládání dat do buněk a pohyb mezi buňkami v tabulce/sešitu
   • Uložení existující tabulky/sešitu (pojmenované, nepojmenované)
  • Procvičení probrané látky, dotazy a odpovědi
 2. BLOK:
  • Formátování obsahu buněk v tabulce/sešitu
   • Formátování textu (písmo, styl písma, velikost, ...)
   • Formátování bloků buněk (výška, šířka, zarovnávání, ...)
   • Formátování číselných údajů (číselná, měnová, kalendářní, časová, procenta, ...)
   • Přidání nebo odstranění dalších buněk, řádků, sloupců a stránek.
   • Grafická úprava tabulky nebo její části (orámování, stínování, ...)
  • Úpravy v tabulce/sešitu
   • Adresace buněk v tabulce/sešitu, označování buněk a bloků buněk (i nesouvislých) v tabulce/sešitu
   • Kopírování a přesun buněk nebo bloku buněk pomocí Schránky a myší
  • Procvičení probrané látky, dotazy a odpovědi
 3. BLOK:
  • Jednoduché výpočty v tabulce
   • Zápis jednoduchých vzorců (pomocí matematických operátorů)
   • Kopírování matematických vzorců (pojem relativní adresování)
   • Funkce SUMA (sčítání bloku buněk ve sloupci nebo řádce)
  • Výpočty v tabulce, použití některých předdefinovaných funkcí
   • Opakování výpočtů v tabulce pomocí matematických operátorů
   • Kopírování vzorců, absolutní/relativní adresování
 4. BLOK:
  • Vytvoření jednoduché formulářové tabulky obsahující výpočty a její vytištění
   • Otevření nové tabulky, zápis dat a vzorců pro výpočet, grafická úprava a uložení na disk
   • Nastavení tiskové stránky (parametry tisku, označení tisknutého bloku)
   • Vytvoření hlavičky/patičky pro tisk (nastavení jejich parametrů a vkládání symbolů)
   • Ukázka před tiskem - Náhled (s konečnou úpravou tiskové stránky), tisk
  • Procvičení probrané látky napsáním a úpravou krátkého dokumentu
 5. BLOK:
  • Vytváření grafů
   • Vytvoření rychlého grafu (komplexní průvodce grafem), změna typu grafu
   • Úpravy parametrů a změny jednotlivých částí grafu (pravé tlačítko myši)
   • Další úpravy v grafech a tisk
  • Procvičení probrané látky, dotazy a odpovědi
 6. BLOK:
  • Práce s grafikou
   • Kreslení objektů, jejich formátování, přesuny a kopírování v tabulce
   • Propojování objektů (DDE a OLE objekty)
  • Procvičení probrané látky, dotazy a odpovědi
 7. BLOK:
  • Přehled funkcí s parametry a příklady použití:
   • Popis a vkládání základních funkcí (SUMA, PRŮMĚR, ZAOKROUHLENÍ, KDYŽ, ...)
   • Vkládání funkcí do buněk tabulky (menu, myš)
  • Procvičení probrané látky, dotazy a odpovědi
 8. BLOK:
  • Závěrečný test rekvalifikačního kurzu
   • Vyhodnocení testu, předání rekvalifikačních osvědčení a ukončení kurzu.

Metodika, učební pomůcky, didaktická technika:

Metodika výuky je založena na výše uvedené osnově, která je pro potřeby lektorů podrobně rozpracována dle jednotlivých kapitol. Všichni lektoři tento kurz vyučují dle této metodiky a je pro ně závazná. V rámci metodiky jsou ke každému bloku vypracovány zkušební příklady, které jsou na konci každého bloku samostatně probírány. Ke každému učebnímu bloku dostává posluchač podkladové materiály k probírané látce vycházející z metodiky výuky. Současně obdrží každý posluchač tištěnou příručku - knihu.

Požadavky na vyučující:

V průběhu celého kurzu se předpokládá účast jednoho lektora s odbornou praxí výuky více jak 6 měsíců v oblasti školení uvedeného programu.

Požadavky na vyučujícího lektora: minimálně středoškolské vzdělání, praxe 6 měsíců v oblasti školení, podrobné znalosti problematiky. Doporučené požadavky na lektora IT: certifikát MCP nebo testera ECDL.

Vyhodnocení průběhu a účinnosti vzdělávací akce:

Na závěr účastníci kurzu absolvují test, který je po vyhodnocení podkladem pro udělení rekvalifikačních osvědčení. 70% úspěšnost tohoto testu je podmínkou k udělení rekvalifikačního osvědčení o úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu. Součásti testu bude i praktické vyzkoušení základních úloh probíraných v uvedeném kurzu.

Současně posluchači v závěru kurzu hodnotí obsahovou náplň, rozsah, studijní podklady a kvalitu a přístup lektora. Tyto podklady slouží k celkovému vyhodnocení kurzů a tím i k dalšímu zkvalitnění celkové úrovně kurzu.

Dokumenty

Cena

 • 7 900 Kč bez DPH

Délka trvání

 • 5 dnů (40 hodin)

Termíny

Objednávka

Účastníci
Kontaktní údaje

Spolupracujeme

Institut Inpro

Doporučujeme vzdělávací programy CIMA dle certifikace ISO 9001.

Odborná literatura

Computer Media

Doporučujeme využívat IT literaturu a publikační model Videopříruček.

Školení BE-PO-R

Komplexní školení

Zajistíme školení řidičů, bezpečnost práce a požární ochranu.

Projekty Evropské Unie

OPPA

Naše úspěšné aktivity již od roku 2006 v rámci ESF jsou opět aktuální.