Technické kurzy

Naše společnost se již více než 5 let snaží orientovat kromě populárních kurzů IT a kurzů manažerských ke kurzům technickým. A to protože náš stát a naši technici byli vždy ve světě mezi nejlepšími – tedy je nutno tento trend nadále podporovat a dělat vše proto, aby tomu bylo i nadále….

Nejvíce podporovaným oborem je samozřejmě strojírenství, jehož kvalitní základ byl položen před desítkami let a neustále se vyvíjí a jde dopředu. Proto jsme se rozhodli do naší nabídky zahrnout především kurzy z této oblasti.

Nabízíme Vám tedy v prvé řadě kurzy strojírenské. Kurzy základů strojírenských technologií, technologií výroby, technické dokumentace a metrologie. Tyto kurzy jsou základem pro další zvyšování kvalifikace a naučí účastníky základům těchto témat. A díky těmto znalostem pracovníků zase umožní společnostem využívat své technologie a zefektivnit své postavení na strojírenském trhu.

Dalším krokem ve zvyšování kvalifikace mohou být strojírenské kurzy rekvalifikační. Především kurzy kovoobráběčské a nejvíce žádané kurzy CNC obráběcích strojů – ať již kurzy obsluhy, nebo kurzy programování těchto strojů.

Samozřejmostí jsou i zakázkové kurzy obsluhy a práce se strojírenskou technikou, které zajišťujeme jako zakázkové kurzy přímo u zákazníka. I když tyto speciální kurzy jsou velmi finančně náročné, jsou paradoxně nejefektivnějším způsobem využití financí. Dokážeme totiž tímto vyučit vaše specialisty přímo ve Vašem závodě, na Vaší technice, na Vašem výrobním programu. A mnohdy Vám při těchto školení můžeme zefektivnit vlastní výrobní procesy. Tyto zakázkové kurzy jsme schopni zajistit s plným nebo částečným financováním z prostředků EU.

Z ostatních technických kurzů Vám nabízíme kurzy Logistiky a kurzy Štíhlé výroby, a částečně související kurzy manažerské – řízení strojírenské výroby a technických projektů.

Rozsah výuky a organizace výuky:

  • Kurzy probíhají ve skupinách na specializovaném pracovišti, v případě teoretických částí na učebně vybavené datovým projektorem.
  • Praktické části kurzu probíhají na produkční technice a strojích, u některých kurzů přímo u odborných firem.
  • Výuka probíhá vždy jako ucelený blok školení, po vzájemné dohodě účastníků lze v průběhu kurzu ponechat volné dny.
  • V případě dohody s účastníky je možno kurzy absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.
  • Kurzy vyučuje  tým zkušených lektorů z praxe, kteří mají pedagogické zkušenosti a odbornost dané problematiky. Většina lektorů má vysokoškolské vzdělání.

Spolupracujeme

Doporučujeme vzdělávací programy CIMA dle certifikace ISO 9001.

Účetní společnost ÚČTO-VAL

Účetní služby rychle a za rozumnou cenu v systému POHODA.

Školení BE-PO-R

Zajistíme školení řidičů, bezpečnost práce a požární ochranu.

Projekty Evropské Unie

Naše úspěšné aktivity již od roku 2006 v rámci ESF jsou opět aktuální.