Dotační kurzy SZIF

Vzdělávací projekty z prostředků SZIF jsou určeny zaměstnancům a zaměstnavatelům z řad zemědělských a potravinářských firem jako podpora vzdělávání v těchto oblastech. Projekty navazují na obdobné úspěšné projekty z předchozích let a mají za cíl odborně posunout příjemce těchto dotačních školení, aby mohli být lépe konkurenceschopní na našem trhu.

Pro koho je projekt určen:

 • Pro zaměstnavatele a OSVČ, z oblasti zemědělské výroby a kteří chtějí své vybrané stávající zaměstnance odborně vzdělat v rámci daných akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích programů.
 • Pro zaměstnavatele a OSVČ, z oblasti potravinářské výroby a kteří chtějí své vybrané stávající zaměstnance odborně vzdělat v rámci daných akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích programů.

Jaké kurzy lze v rámci tohoto projektu absolvovat:

Školení je zajišťováno našimi akreditovanými lektory v několika lokalitách ČR v rámci vybraných témat školení:

 • Řízení a vedení zemědělských projektů v oblasti živočišné a rostlinné výroby
 • Specifika IT v zemědělství a administrativní nástroje
 • Rostlinná výroba a její moderní trendy
 • Výrobní postupy provozu posklizňového zpracování
 • Administrativní nástroje, procesy a nové postupy přípravy a ošetřování půdy
 • Podnikové procesy – modelové případy a aplikace do praxe
 • Finanční efektivita výroby a prodeje – praktické případy a aplikace
 • Podnikové procesy vedoucí k udržení pozice na trhu
 • … další vhodná témata

Kde budou kurzy probíhat:

Kurzy se mohou uskutečnit na našich vzdělávacích střediscích

 • Praha 5 – Volutová 2523/14
 • Zbiroh – Vzdělávací středisko KVÁSEK

Dále je možno (a doporučuje se) v případě zakázkového uzavřeného školení uskutečnit kurz v prostorách dané společnosti nebo v její blízkosti

Další podmínky dotovaných kurzů:

 • Kurzy jsou vypisovány zakázkově, při minimálním počtu 10 osob na kurzu
 • Kurzy jsou možné uskutečnit ve Vašich prostorách ve Vámi zvoleném termínu
 • Obsah kurzů je možno přizpůsobit specifikám vaší potravinářské/zemědělské výrobě
 • Součástí kurzů jsou výukové materiály a občerstvení
 • Kurzy jsou BEZPLATNÉ

Jak postupovat:

V případě, že chcete prostřednictvím tohoto projektu absolvovat některý z nabídnutých vzdělávacích kurzů, kontaktujte nás emailem na adrese: m.laurencik@jubela.cz.

Zde nám napište, o jaký z daného seznamu kurzů máte zájem, v jakém termínu nebo rozmezí termínu a lokalitu.


V současnosti jsme ukončili projekt   17/004/0111a/110/000050   (Vzděláváním v zemědělství k prosperitě) s následujícím přehledem kurzů, ke kterým jsou k dispozici studijní materiály:

 • Řízení a vedení zemědělských projektů v oblasti živočišné a rostlinné výroby
 • Specifika IT v zemědělství a administrativní nástroje
 • Obchodní dovednosti v prodeji zemědělských komodit
 • Nové trendy ve způsobu vedení zemědělství a zemědělských projektů – správné časové plánování
 • Řízení a vedení zemědělských projektů v oblasti živočišné výroby – z pozice nových trendů vůči klasickým způsobům
 • Řízení a vedení zemědělských projektů v oblasti rostlinné výroby – z pozice nových trendů vůči klasickým způsobům