Dotační kurzy SZIF

Vzdělávací projekty z prostředků SZIF jsou určeny zaměstnancům a zaměstnavatelům z řad zemědělských a potravinářských firem jako podpora vzdělávání v těchto oblastech. Projekty navazují na obdobné úspěšné projekty z předchozích let a mají za cíl odborně posunout příjemce těchto dotačních školení, aby mohli být lépe konkurenceschopní na našem trhu.

Pro koho je projekt určen:

 • Pro zaměstnavatele a OSVČ, z oblasti zemědělské výroby a kteří chtějí své vybrané stávající zaměstnance odborně vzdělat v rámci daných akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích programů.
 • Pro zaměstnavatele a OSVČ, z oblasti potravinářské výroby a kteří chtějí své vybrané stávající zaměstnance odborně vzdělat v rámci daných akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích programů.
 • Pro zaměstnavatele a OSVČ, z oblasti lesnictví a kteří chtějí své vybrané stávající zaměstnance odborně vzdělat v rámci daných akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích programů (tato skupina pouze po dohodě).

Jaké kurzy lze v rámci tohoto projektu absolvovat:

Školení je zajišťováno našimi akreditovanými lektory v několika lokalitách ČR v rámci vybraných témat školení:

 • Řízení a vedení zemědělských projektů v oblasti živočišné a rostlinné výroby
 • Specifika IT v zemědělství a administrativní nástroje
 • Rostlinná výroba a její moderní trendy
 • Výrobní postupy provozu posklizňového zpracování
 • Administrativní nástroje, procesy a nové postupy přípravy a ošetřování půdy
 • Podnikové procesy – modelové případy a aplikace do praxe
 • Finanční efektivita výroby a prodeje – praktické případy a aplikace
 • Podnikové procesy vedoucí k udržení pozice na trhu
 • Stávající procesy a jejich nastavení na nováčky ve společnosti
 • Vedení kolektivů podřízených s nováčky a zkušenými pracovníky
 • Organizace pracoviště a jeho příprava v zemědělském provozu
 • Řešení mezigeneračních konfliktů a konfliktů s nováčky na pracovišti
 • Podnikové procesy – modelové případy a aplikace do praxe
 • Finanční efektivita výroby a prodeje a výkaznictví – praktické případy a aplikace
 • Obchodní dovednosti v prodeji zemědělskopotravinářských komodit
 • Organizace, prodej a logistika zeměděkských produktů na tržnicích
 • … další vhodná témata

Kde budou kurzy probíhat:

Kurzy se mohou uskutečnit na našich vzdělávacích střediscích

 • Praha 5 – Volutová 2523/14
 • Zbiroh – Vzdělávací středisko KVÁSEK

Dále je možno (a doporučuje se) v případě zakázkového uzavřeného školení uskutečnit kurz v prostorách dané společnosti nebo v její blízkosti

Další podmínky dotovaných kurzů:

 • Kurzy jsou vypisovány zakázkově, při minimálním počtu 10 osob na kurzu
 • Kurzy jsou možné uskutečnit ve Vašich prostorách ve Vámi zvoleném termínu
 • Obsah kurzů je možno přizpůsobit specifikám vaší potravinářské/zemědělské výrobě
 • Součástí kurzů jsou výukové materiály a občerstvení
 • Kurzy jsou BEZPLATNÉ

Jak postupovat:

V případě, že chcete prostřednictvím tohoto projektu absolvovat některý z nabídnutých vzdělávacích kurzů, kontaktujte nás emailem na adrese: m.laurencik@jubela.cz.

Zde nám napište, o jaký z daného seznamu kurzů máte zájem, v jakém termínu nebo rozmezí termínu a lokalitu.

Kurzy a jejich konkretní termíny naleznete na portálu EAGRI v sekci Vzdělávací akce PRV. Nicméně prosím o paralelní kontaktování emailem, protože systém nás o přihlášených neupozorňuje a termín může být již obsazen, neb reservován pro uzavřenou skupinu účastníků.


V současnosti jsme ukončili projekty:

20/009/0111a/110/000006 (Vzděláváním k prosperitě a zvýšení účasti na trhu) s následujícím přehledem kurzů, ke kterým jsou k dispozici pro účastníky studijní materiály:

 • Finanční efektivita výroby a prodeje a výkaznictví – praktické případy a aplikace
 • Podnikové procesy – modelové případy a aplikace do praxe

20/009/0111a/110/000007 (Generační obměna se neobejde nastavených procesů a vzdělání) s následujícím přehledem kurzů, ke kterým jsou k dispozici pro účastníky studijní materiály:

 • Stávající procesy a jejich nastavení na nováčky ve společnosti
 • Vedení kolektivů podřízených s nováčky a zkušenými pracovníky
 • Organizace pracoviště a jeho příprava v zemědělském provozu
 • Řešení mezigeneračních konfliktů a konfliktů s nováčky na pracovišti

20/009/0111a/110/000008 (Vzděláváním k lepšímu pochopení trhu a dodavatelských řetězců) s následujícím přehledem kurzů, ke kterým jsou k dispozici pro účastníky studijní materiály:

 • Obchodní dovednosti v prodeji zemědělskopotravinářských komodit
 • Organizace, prodej a logistika zemědělských produktů na tržnicích