Dotační programy z fondu Evropské Unie

Na základě nových vzdělávacídotace-euch projektů vyhlášených MPSV Vám nabízíme zajištění vzdělávacích programů, které mohou být plně hrazeny z prostředků Evropských fondů, včetně mzdových nákladů na školené pracovníky. V rámci tohoto programu lze zajistit vzdělávání v oblasti obecného vzdělávání (jazykové, počítačové, komunikační a obchodní dovednosti, …) a omezeně i specifického vzdělávání v rámci Vašich profesí.

Smyslem uvedených projektů je nepřímá kompenzace současných ekonomických problémů, které často vedou k zastavení investic do vzdělávání a rozumné využití pracovního kapitálu zaměstnanců, kteří jsou v mnohých firmách v současnosti nevytíženi a firmy je nechtějí do budoucna ztratit.

V minulosti jsme zajišťovali desítky takových projektů a to jak po stránce prvotního návrhu, napsání a zajištění veškerých náležitostí ke schválení projektu, tak i k vlastnímu zajištění vzdělávacích aktivit projektu a to jak na našich učebnách, tak i v prostorách zákazníka. V rámci těchto školení jsme schopni k Vám přivézt notebookovou nebo stacionární učebnu. Obě učebny mají kapacitu po 8-12 počítačů.

Tedy Vám konkrétně nabízíme:

  • audit vzdělávacích potřeb ve Vaší společnosti
  • optimalizace požadavků na vzdělávání pro projekty Školení je šance nebo Vzdělávejte se!
  • vytvoření vzdělávacích programů a jejich harmonogram
  • zajištění realizace požadavků a odborná pomoc se získáním uvedených prostředků z Evropských fondů
  • monitorovací činnosti v průběhu celého projektu
  • a samozřejmě realizaci uvedených vzdělávacích programů ze všech požadovaných oblastí

Současné aktuální možnosti vzdělávacích projektů EU:

Komplexní informace naleznete na centrálním internetovém odkazu www.strukturalni-fondy.cz, kde naleznete veškeré možnosti vzdělávání v rámci dvou hlavních dotačních programů:

Operační program Praha – Pól růstu ČR

Operační program Lidské zdroje a nezaměstnanost (OPLZZ)