Naši významní klienti

Dlouhodobé vzdělávací projekty jsou svoji komplexností výuky (celé dané společnosti nebo specializace) velmi efektivním prostředkem společnost odborně posunout. Proto se zaměřujeme na tyto projekty, kde jsou většinou tvořeny zakázkově mimo naše standardní témata. V neposlední řadě bývají mnohdy financovány z prostředků EU jako dotované kurzy.

Zde jsme úspěšně odškolili tisíce účastníků v desítkách projektů. A to od několikatýdenních až po několikaměsíčních, v některých případech až dvouletých obdobích. A to z oblasti administrativní, obchodní, strojírenské, stavební a dalších dle rámcového výčtu s hlavními tématy vzdělávání:

 • MINISTERSTVO OBRANY ČR

  Délka kurzu: 180 školicích dnů v průběhu 5 let / cca 450 vyškolených osob

  Zakázkový vzdělávací program z oblasti finančních, technických kurzů a IT

  • MS Excel - praktická výuka a využití na základní a pokračovací úrovni
  • MS Word - praktická výuka a využití na základní a pokračovací úrovni
  • MS PowerPoint - tvorba prezentací a jejich předvádění
  • Programovací techniky z oblasti www prezentací a databází
  • Programovací techniky - JavaScript, PHP, C+ a Visual C+
  • Zakázkové kurzy problematiky účetnictví a daní - DPH a nové výkazy
  • Zakázkové kurzy problematiky účetnictví - problematika mezd a zakázek
  • Technické rekvalifikační kurzy z oblasti CNC obráběcích strojů
  • Kurz z oblasti hotelnictví a přípravy pokrmů - recepce Generálního štábu
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • SIEMENS, a.s., dříve SIEMENS SKV / ČKD Tatra Smíchov

  Délka kurzu: 120 školicích dnů v průběhu 12 let / cca 300 vyškolených osob

  Dlouhodobý vzdělávací program v IT dovednostech

  • MS Office v obchodu a administrativě
  • MS Windows, internet a elektronická pošta - praktické procvičení
  • MS Office a MS Windows pro technické provozy a využití
  • MS Excel - plošné seznámení s programem a jeho praktické ukázky využití
  • MS Word - plošné seznámení s programem a jeho praktické ukázky využití
  • MS PowerPoint a základy prezentování z oblasti výroby a obchodu
  • MS Excel - práce s databázemi, kontingenčními tabulkami a analytické nástroje
  • MS Access - zakázková výuka tvorby obchodních aplikací a jejich využitím
  • MS Project a základy projektového řízení v příkladech
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • STRUNAL CZ, a.s. - výrobní společnost hudebních nástrojů

  Délka kurzu: 15 školicích dnů / 16 osob na kurzu

  Akreditovaný kurz Management pro vedení společnosti a liniové pracovníky

  • IT technika a její vztah k administrativě a vedení projektů
  • MS Office - nadstandardní úroveň pro ekonomy a manažery
  • Komunikační dovednosti a asertivita, typologie osobnosti a jeho vazba na tým
  • Prezentační dovednosti a společenské chování, praxe s MS PowerPoint
  • Řešení konfliktů a vyjednávání, stresové situace
  • Marketing a jeho vazby na obchodní cesty
  • Komunikační dovednosti a asertivita
  • Vedení lidí a týmů, timemanagement
  • Základy finančního řízení, ekonomika pro manažery
  • Manažerské účetnictví a kontrolingové nástroje
  • Procesní řízení a nastavení procesů v organizaci
  • Základy projektového řízení a vedení projektů
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • VARI, a.s.

  Délka kurzu: 18 školicích dnů / 20 osob na kurzu

  Zakázkový kurz Montážní specialista pro strojírenskou výrobu:

  • BOZP, Specifika bezpečnosti na montážních linkách a ručním el.nářadí
  • Novinky a trendy ve výběru a požívání ručního nářadí a jejich volba
  • Principy efektivity montáže dle jednotného postupu a akceptace požadavků
  • Vylepšené metody efektivity výroby ve skladech dílů a technologické přípravě
  • Montážní výkresy dle lokací zákazníků ze států EU - porozumění a čtení
  • Popis a procvičení specifik v technické dokumentaci států EU dle zakázek
  • Montážní postupy a jejich aplikování do praxe v rámci montážních plánů 2017
  • Technologické postupy pro výrobkové řady roku 2016/2017 - procvičení
  • Výrobní a montážní materiály a práce s nimi
  • Aplikace týmové spolupráce na plynulost montáže a hledání nedostatků
  • Montáž a efektivní řešení nutné výroby - přípravky, formy a šablony
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • STAROPRAMEN

  Délka kurzu: 64 školicích dnů / 700 vyškolených osob (cca 10 osob na každém kurzu)

  Vzdělávání společnosti v obchodních a manažerských dovednostech

  • IT technika pro administrativu - MS Office v praktických příkladech
  • MS Office - komplexní kurz přechodu na nové verze a nových funkcionalit
  • MS Excel pro manažery, finance, kontingenční tabulky a programování VBA
  • Vytváření databázových aplikací v MS Access včetně programování
  • Analytické dovednosti a pokročilé analýzy v MS Excel
  • Finanční efektivita a úsporné vedení podniku a výroby
  • Projektový management pro řízení projektů
 • ŠU-STR, s.r.o.

  Délka kurzu: 20 školicích dnů / 20 osob na kurzu

  Specializované školení nejnovějších systémů ve stavebnictví pro úsporu tepla:

  • BOZP vztahující se k vlastnímu školení
  • Rozšířené školení zateplovacích systémů - nové technologie 2014 - 2015
  • Proškolení certifikovaných zateplovacích systémů Meffert Therm RENOSAN
  • Hydroizolace, hybridních fasádních omítky a barvy
  • Vnitřní tepelné izolace PURA
  • Podkrokevní izolace IKO enertherm, vyzdívání ze zateplených cihel
  • Použití zateplovací fasádní omítky, aplikace foukané izolace do půdních prostor
  • Izolace plochých střech - folie a s tím související technologie
  • Rozšíření souvisejících činností spojených s montáží zateplovacích systémů
   • specifika práce na fasádách, lešení a výškách pro nové techniky a technologie
   • specifické školení práce s el.ručním nářadím týkající se zateplovacích systémů
   • efektivita práce, organizace skladování a systematizace - štíhlá výroba
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • Stavební stroje Ústí nad Labem, a.s.

  Délka kurzu: 10 školicích dnů /12 osob na kurzu

  Kurz Nové trendy ve vedení výrobních projektů a komunikace se zákazníkem:

  • Základy ovládání současné IT techniky - nový OS Windows 8 a jeho výhody
  • Nové trendy kancelářské techniky - tablety a dotykové vládání
  • Nový Office - přechod ze starších verzí, nové funkcionality
  • Pokročilé techniky v programu MS Word, hromadná korespondence
  • Komunikace s dalšími nástroji MS Office
  • Vytváříme prezentaci v MS PowerPoint
  • Prezentační dovednosti
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • F. KONRÁD s.r.o. Chomutov

  Délka kurzu: 20 školicích dnů / 10 osob na kurzu

  Kurz Mistr / Mistrová se zaměřením na stavební výrobu - suché konstrukce:

  • BOZP vztahující se k vlastnímu školení
  • Principy štíhlé výroby
  • Základy technické dokumentace - porozumění technickým výkresům
  • Principy práce s technikou - nové techniky a ruční nářadí
  • Základní a moderní výrobní postupy
  • Orientace v technologických postupech
  • Základní technické komunikační prostředky
  • Základy vedení týmu, práce s podřízenými a komunikace
  • Praktická stavební výuka v rámci výše uvedených témat
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • J&P KANCEL Zbiroh, s.r.o.

  Délka kurzu: 18 školicích dnů / 10 osob na kurzu

  Kurz pracovník údržby / Vedoucí provozu pro pozici samostatný montér:

  • BOZP, Principy štíhlé výroby, pořádek na pracovišti a principy 5S
  • Základy vedení týmu, práce v týmu a komunikace se zákazníky
  • Základní technické komunikační prostředky
  • Základní porozumění nabídkám ve vztahu k efektivitě nákladů
  • Základy technické dokumentace - porozumění technickým výkresům
  • Principy práce s technikou - nové techniky a ruční nářadí
  • Základní a moderní výrobní postupy
  • Orientace v technologických postupech
  • Praktická výuka v rámci výše uvedených témat
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • ESO MARKET - obchodní společnost Ing.Josef Štícha

  Délka kurzu: 12 školicích dnů / 15 osob na jednom běhu kurzu

  Zakázkový kurz Manažer prodejního úseku - pracovník obchodu a služeb:

  • BOZP, principy štíhlé výroby a pořádek na pracovišti
  • Marketing a jeho vazby na maloobchodní prodej
  • Vedení obchodního jednání a typy zákazníků
  • Komunikační dovednosti
  • Prodejní dovednosti v maloobchodě (samoobsluha/pultový prodej)
  • Prezentační dovednosti: vytváření technických a reklamních prezentací výrobků
  • MS Excel - pokročilé výkaznictví ve vztahu k vnitropodnikovému účetnictví
  • MS Word - pokročilé techniky v rámci obchodní komunikace
  • Internetová gramotnost - pokročilé techniky internetového marketingu a obchodu
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • C-MEC Kladno, s.r.o.

  Délka kurzu: 42 školicích dnů / 9 osob na kurzu

  Kurz Obsluha CNC obráběcích strojů - systém HEIDENHAIN a Trumf:

  • BOZP vztahující se k vlastnímu školení
  • Teorie práce na CNC strojích
  • Metrologie, technická dokumentace
  • Nauka o materiálech, normy
  • Obsluha CNC dle kvalifikačního standardu 23-026-H
  • Základy a princip programování CNC
  • Praxe na strojích frézka DMU60T- 2002 (systém Heidenhein)
  • Praxe na strojích na děrování a ohýbání plechu (systém Trumf)
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • ALKA HOLDING spol. s r.o.

  Délka kurzu: 18 školicích dnů / 17 osob na jednom běhu kurzu

  Kurz Samostatný pracovník výroby v truhlářské výrobně a montáže:

  • BOZP vztahující se k vlastnímu školení, zdravověda
  • Principy štíhlé výroby, pořádek na pracovišti a princip\y 5S
  • Aplikace principů štíhlé výroby - předpoklad efektivity práce
  • Aplikace principů štíhlé výroby do montážního procesu
  • Základy technické dokumentace - porozumění technickým výkresům
  • Principy práce s technikou - nové techniky a ruční nářadí
  • Orientace v technologických postupech
  • Základní a moderní výrobní a montážní postupy
  • Specifikace montáže výrobků - montážní školení - specifické postupy a návody
  • Nátěrové hmoty a technologie
  • Nové tendence v nátěrových hmotách
  • Základní texhnické komunikační prostředky
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • WELSTAM - stavebniny Cheb

  Délka kurzu: 8 školicích dnů / 6 osob na kurzu

  Zakázkový kurz Manažer prodejního úseku:

  • BOZP vztahující se k vlastnímu školení, zdravověda
  • Základy marketingu
  • Vedení obchodního jednání
  • Komunikační dovednosti
  • Prodejní dovednosti
  • Asertivní dovednosti
  • Prezentační dovednosti
  • MS Excel - výkaznictví v obchodě
  • MS Word - základy dokumentace
  • Základní internetová gramotnost
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • MULAČ - autodíly Plzeň

  Délka kurzu: 8 školicích dnů / 6 osob na kurzu

  Zakázkový kurz Manažer prodejního úseku:

  • BOZP vztahující se k vlastnímu školení, zdravověda
  • Komunikace se zákazníky
  • Strategie a taktika jednání s lidmi
  • Asertivita
  • Řízení vztahu se zákazníky
  • Úspěšný a neúspěšný obchodník
  • Management stresu
  • Zvládání konfliktních situací
  • Time management
  • Modelové situace - prodejní dovednosti
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • L2M, s.r.o. - montážní a výrobní firma Chomutov

  Délka kurzu: 19 školicích dnů / 6 osob na kurzu

  Zakázkový kurz Projektový manažer

  • BOZP vztahující se k vlastnímu školení, zdravověda
  • Projektové řízení
  • Plánování a koordinace portfolia projektů
  • Základy procesního řízení
  • Finanční řízení projektu
  • Zásady budování týmů a vedení týmů
  • Umění komunikovat
  • Asertivní a krizová komunikace
  • Prezentační dovednosti
  • MS Excel pro manažery
  • MS Project pro vedoucí projektů
  • Prezentační dovednosti
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • BJB, s.r.o. - truhlářství Balaš

  Délka kurzu: 12 školicích dnů / 6 osob na kurzu

  Zakázkový kurz Truhlář - specialista

  • BOZP vztahující se k vlastnímu školení, zdravověda
  • Projektové řízení
  • Principy štíhlé výroby
  • Optimalizace práce na pracovišti
  • Problematika skladového hospodářství
  • Truhlář - výběr a nákup řeziva, skladování materiálu, broušení nástrojů
  • Truhlář - použití tradičních technologií - lepení, spoje atd.
  • Truhlář - použití moderních technologií, povrchová úprava
  • Základy práce s technikou a komunikačními prostředky
  • Základy vedení týmu a komunikace
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • MZK Chomutov s.r.o. - výroba ocelových konstrukcí

  Délka kurzu: 20 školicích dnů / 10 osob na kurzu

  Zakázkový kurz IT a základů účetnictví

  • BOZP vztahující se k vlastnímu školení, zdravověda
  • Obsluha PC a systém MS Windows
  • Psaní textu v textových editorech a typografie
  • MS Excel a jeho využití v příkladech
  • Prezentační dovednosti v programu MS PowerPoint
  • Elektronická pošta a komunikace po internetu
  • Práce s internetem a jeho využití pro administrativu a obchod
  • Podvojné účetnictví - účetní knihy
  • Účtování v průběhu roku, povinné průběžné výkazy
  • Účetní uzávěrka a související výkazy
  • Shrnutí a zákony ve vztahu k účetnictví
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • Podzimek a synové, s.r.o. - stavební společnost

  Délka kurzu: 8 školicích dnů / 16 osob na každém běhu kurzu

  Řízení projektu v MS Project, tabulky a výkazy pro výrobu a zakázky v MS Excel

  • Úvod do problematiky projektu a základy plánování projektu
  • Práce se zdroji, práce s kalendáři, založení směrného plánu, kritická cesta
  • Správa projektu, tisky a konfigurace pohledů na projekt
  • Řízení projektů v týmu, sdílení zdrojů
  • Excel jako moderní nástroj sledování dat a jejich třídění a ukládání
  • Výpočty s vazbami na tabulky a souhrny tabulek
  • Převody dat mezi listy a soubory - propojení tabulek
  • Seznamy, kontingenční tabulky Exporty a další výstupy Excelovských sestav
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • ŠRÁMEK INSTALCENTRUM s.r.o.

  Délka kurzu: 13 školicích dnů / 6 osob na kurzu

  Kurzy v oblasti komunikačních a IT dovedností a speciálního svařování plastů

  • Praktická komunikace a pozitivní myšlení
  • Motivování lidí k práci - nácvik modelových situací
  • Obsluha PC a systém MS Windows
  • Psaní textu v textových editorech a typografie
  • MS Excel a jeho využití v příkladech
  • Prezentační dovednosti v programu MS PowerPoint
  • Elektronická pošta a komunikace po internetu
  • Práce s internetem a jeho využití pro administrativu a obchod
  • Svařování plynovodů z plastů - teorie
  • Svařování plynovodů z plastů - praktická část
 • Chomutovská stavební s.r.o.

  Délka kurzu: 10 školicích dnů / 6 osob na kurzu

  Zakázkový kurz Venkovní úpravy a ošetřování dřeva

  • BOZP vztahující se k vlastnímu školení, zdravověda
  • Stavba dřeva a mikroskopická identifikace
  • Vlastnosti dřeva a transport kapalin do dřeva
  • Fyzikální a chemická degradace dřeva
  • Ochrana dřeva - obecné zásady
  • Chemická ochrana dřeva - materiály a postupy
  • Povrchové úpravy dřeva - materiály a postupy
  • Lepení dřeva a konsolidace - materiály a postupy
  • Poškození dřevěných stavebních konstrukcí
  • Sanace dřevěných stavebních konstrukcí
  • Degradace a vlastnosti vodou nasyceného dřeva
  • Konzervace vodou nasyceného dřeva
  • Nedestruktivní průzkum a datace dřeva
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • LASSO, s.r.o. - úklidové služby Chomutov

  Délka kurzu: 10 školicích dnů / 6 osob na kurzu

  Vzdělávání v oblasti IT dovedností, internetových dovedností a jazyků

  • BOZP vztahující se k vlastnímu školení, zdravověda
  • Obsluha PC a systém MS Windows
  • Psaní textu v textových editorech a typografie
  • MS Excel a jeho využití v příkladech
  • Prezentační dovednosti v programu MS PowerPoint
  • Elektronická pošta a komunikace po internetu
  • Práce s internetem a jeho využití pro administrativu a obchod
  • Tvorba a vývoj internetových prezentací, redakční systémy
  • Moderní technologie tvorby www stránek (JavaScript, PHP...)
  • Moderní angličtina pro manažery
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • ASPA, a.s. - obchodní společnost Hradec Králové

  Délka kurzu: 10 školicích dnů / 6 osob na kurzu

  Akreditované kurzy Operátor call centra a Pracovník obchodu a služeb

  • Operátor call centra
   • Umění komunikovat, asertivní a krizová komunikace, zvládání stresu
   • Komunikace po telefonu, pravidla písemné a emailové komunikace
   • Obchodní dovednosti a základy obchodu a marketingu
   • Prezentační dovednosti a vytváření jednoduchých prezentací
   • Timemanagement, základy společenského chování a etiky
   • Počítač v kanceláři - praktický kurz MS Office v obchodě a administrativě
  • Pracovník obchodu a služeb
   • Principy a základy obchodní strategie
   • Prezentační a komunikační dovednosti obchodníka
   • Typologie osobnosti ve vztahu k zákazníkovi i dodavateli a řízení vztahů
   • Praktický marketink pro obchodníky s důrazem na internetmarketing
   • Psychologie prodeje, psychologie koupě
   • Obchodní/prodejní proces
 • MBN Karlovy Vary - prodej profi nářadí

  Délka kurzu: 15 školicích dnů / 10 osob na kurzu

  Kurz Obchodní dovednosti - odborně technický pracovník v obchodu

  • IT technika a její vztah k prodejním dovednostem
  • Komunikační a asertivní dovednosti, stresové situace
  • Vedení lidí a timemanegement, plánování času
  • Řešení a předcházení konfliktům, práce s konfliktními situacemi
  • Psychologie prodeje a úspěchu v obchodě
  • Jak získávat a neztratit zákazníka - pozitivní přístupy
  • Komunikace se zákazníkem a péče o něj prakticky
  • Plánování a organizování obchodního případu
  • Principy štíhlé výroby a metoda 5S
  • AKTIVNÍ TRÉNING na pracovišti
  • Praktická témata obsluhy a ukázek práce s prodávanými stroji
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • OPTIMO Consulting - poradenská společnost Cheb

  Délka kurzu: 15 školicích dnů / 6 osob na kurzu

  Zakázkový kurz Manažerské vedení a procesy v organizaci

  • IT technika ve vedení projektů a komunikace se zákazníky
  • MS Excel pro manažery jako nástroj finančního výkaznictví
  • Prezentační dovednosti s MS PowerPoint
  • Komunikační dovednosti, vyjednávání a řešení stresových situací
  • Marketing jako podpora obchodního a prodejního procesu
  • Internetový marketing a sociální sítě jako nový prodejní kanál
  • Základy finančního řízení, ekonomika pro manažery
  • Manažerské účetnictví a kontrolingové nástroje
  • Procesní řízení a nastavení procesů v organizaci
  • Základy projektového řízení a vedení projektů
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • HEINEKEN Česká Republika

  Délka kurzu: 48 školicích dnů / 400 vyškolených osob (cca 10 osob na každém kurzu)

  Vzdělávací projekt komplexního vzdělávání společnosti

  • IT technika pro administrativu - MS Office v praktických příkladech
  • MS Excel pro experty a manažery, kontingenční tabulky a programování VBA
  • Práce s databází MS Access a vytváření aplikací včetně programování
  • Komunikační dovednosti a telefonická komunikace
  • Asertivní komunikace pro manažery, zvládání konfliktů a námitek
  • Prezentační dovednosti a vytváření prezentací v MS PowerPoint
  • Základy budování týmů a vedení lidí
  • Timemanagement a časová optimalizace dne manažera
 • Lázně Františkovy Lázně

  Délka kurzu: 18 školicích dnů / 100 vyškolených osob (cca 10 osob na každém kurzu)

  Komplexní vzdělávání společnosti v IT dovednostech

  • IT technika pro lázeňskou administrativu - základní souhrn vědomostí
  • MS Office v příkladech - komplexní kurz zásadních funkcionalit programu
  • MS Word pro administrativu a management - komplexní souhrnné školení
  • MS Excel pro uživatele v příkladech
  • MS Excel pro manažery, finance, kontingenční tabulky a programování VBA
  • Vytváření databázových aplikací v MS Access včetně programování
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • SEFIMOTA, a.s., nyní MOTA Engil - stavební společnost

  Délka kurzu: 16 školicích dnů / 20 osob na kurzu

  Komplexní vzdělávání společnosti v IT a manažerských dovednostech

  • IT technika pro stavebnictví - administrativu
  • MS Windows a MS Office v příkladech - komplexní kurz
  • MS Word pro administrativu - komplexní souhrnné školení
  • MS Excel v příkladech pro rozpočtování staveb
  • MS Excel pro manažery a ekonomy, databázové funkce a kontingenční tabulky
  • Vytváření databázových aplikací v MS Access včetně programování
  • Základy projektového řízení ve stavebnictví a principy obecných projektů
  • MS Project - praktický kurz aplikování práce na stavebních projektech
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • HUTIRA, s.r.o. - obchodní a montážní společnost Brno

  Délka kurzu: 16 školicích dnů / 10 osob na kurzu

  Komplexní vzdělávání společnosti v IT dovednostech a AutoCADU

  • IT technika a administrativa v obchodu
  • MS Windows, internet a elektronická pošta - základ moderní kanceláře
  • MS Word pro obchodní administrativu - komplexní školení s příklady
  • MS Excel - komplexní kurz pro vedení nabídek a projektů
  • MS Excel pro manažery a ekonomy a kontingenční tabulky
  • Základy práce s AutoCADem
  • AutoCAD - praktické příklady z oblasti stavebnictví
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • Jihočeské nemocnice - sdružení Jihočeských nemocnic

  Délka kurzu: 16 školicích dnů / 10 osob na kurzu

  Zakázkové vzdělávání společnosti v MS Excel

  • Úvodní seznámení s tabulkovým kalkulátorem a jeho využití v praxi
  • MS Windows, internet a elektronická pošta - základ moderní kanceláře
  • MS Word pro uživatele - komplexní školení s příklady
  • MS Excel - základní seznámení s programem a jeho využití ve zdravotnictví
  • MS Excel - práce s databázemi a kontingenčními tabulkami
  • Analytické nástroje v MS Excel a manažerské nástroje
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • LEASEPLAN, a.s. - leasingová společnost

  Délka kurzu: 60 školicích dnů v průběhu 5 let / cca 8 osob na každém kurzu

  Dlouhodobý vzdělávací program v IT dovednostech

  • MS Office v obchodu a administrativě
  • MS Windows, internet a elektronická pošta - praktické procvičení
  • Lotus Notes pro uživatele - základní uživatelské školení
  • Lotus Notes pro uživatele - pravidelné přeškolování nových verzí programu
  • MS Excel - základní seznámení s programem a jeho využití v administrativě
  • MS Word pro uživatele - komplexní školení s příklady v oblasti obchodu
  • MS Excel - databáze, kontingenční tabulky a základy programování
  • Analytické rozhodovací nástroje v MS Excel a manažerské nástroje
  • MS Project a základy projektového řízení
  • Pravidelné plošné přeškolování nových verzí MS Office
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • Městská část Praha 1

  Délka kurzu: 90 školicích dnů v průběhu 10 let / cca 450 vyškolených osob

  Zakázkový vzdělávací program v IT dovednostech a IT komunikaci

  • MS Windows - základní seznámení a rutinní činnosti s počítačem
  • MS Windows, internet a elektronická pošta - praktické procvičení
  • Lotus Notes pro uživatele - základní uživatelské školení a pravidelné přeškolení
  • MS Excel - praktická výuka a jeho využití v komunálních službách
  • MS Word - praktická výuka a jeho využití v administrativě
  • MS Excel - práce s databázemi a kontingenčními tabulkami
  • Pravidelné plošné přeškolování nových verzí MS Office a Lotus Notes
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • Městská část Praha 10

  Délka kurzu: 80 školicích dnů v průběhu 2 let / cca 350 vyškolených osob

  Zakázkový vzdělávací program v IT dovednostech - rekvalifikace

  • MS Windows - základní seznámení a rutinní činnosti s počítačem - rekvalifikace
  • MS Windows, internet a elektronická pošta - procvičení v rámci rekvalifikace
  • MS Excel - základní seznámení s programem a jeho využití v obchodu a výrobě
  • MS Word - základní seznámení s programem a jeho využití v obchodu a výrobě
  • MS Excel - práce se seznamy (databázemi) a kontingenčními tabulkami
  • MS PowerPoint - tvorba prezentací a jejich předvádění
  • Rekvalifikační kurzy Obsluha osobního počítače včetně závěrečných zkoušek
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • DYNN, a.s.

  Délka kurzu: 260 školicích dnů v průběhu 2 let / cca 50 vyškolených osob

  Dvouletý vzdělávací program z oblasti IT, manažerských a obchodních kurzů:

  • MS Windows - uživatelský a administrátorský kurz
  • MS Office - konfigurace - administrátorské školení
  • MS SQL, MS Exchange - administrace serverů
  • Administrace LINUX a konfigurace a instalace
  • Programovací techniky - JavaScript, PHP, C+ a Visual C+
  • Bezpečnost počítačových sítí a systémů
  • Kabelážní systémy, Cisco a 3Com konfigurace
  • Asertivní komunikace a řešení konfliktů a stresových situací
  • Komunikační a prezentační dovednosti
  • Certifikovaný kurz Asistentky, obchodně-právní minimum
  • Kontrollingové nástroje a nástroje procesního inženýrství
  • Projektový management a procesy v organizaci
  • Administrativní procesy a management v angličtině
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení