Obsluha motorové řetězové pily – kvalifikace

Standardní délka je jeden den. Zkouška probíhá na učebně, vybavené příslušnou technikou, praktická část v místě zkoušky dle pokynů zkoušejícího

Kvalifikační zkouška je určena pro pracovníky v oblasti práce s motorovou řetězovou pilou – řezání a seřizování a údržba motorové pily včetně přípravy.

Účastníci zkoušky musí být připraveni pro činnost na pozici samostatného pracovníka obsluhy motorové řetězové pily včetně jejich údržby. Musí znát problematiku rizik při práci s těmito stroji, umí pracovat s těmito stroji a vyhodnotit vhodné využití a nastavení těchto technik vzhledem k dané situaci. A samozřejmě musí znát technické postupy a zásady. A bezpečnost práce s uvedenými zařízeními.

Absolventi této kvalifikace budou mít veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace 41-079-E.

Zkouška obsahuje tyto témata dle NSK, členěná dle kvalifikačního standardu:   

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a jeho dodržování
 • Používání osobních ochranných pracovních pomůcek
 • Seřizování, ošetřování a údržba motorové pily
 • Příčné přeřezávání motorovou pilou
 • Výřez nežádoucích dřevin a křovin motorovou pilou
 • Těžba dříví motorovou pilou do průměru 15 cm na pařezu
 • Vyhotovování výkazů o práci s motorovou pilou a měření dříví

Součástí ceny kurzu je zkouška profesní kvalifikace 41-079-E.

Rozsah a organizace zkoušky:   

 • Celková délka zkoušky je jeden den, 8 hodin, obvykle 8:00 – 16:00.
 • Zkouška probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně, praktické části kurzu probíhají na produkční technice.
 • Zkouška standardně probíhá v prostorách vzdělávacího střediska a na její, případně další technice. A to dle kvalifikačního standardu za dozoru zkušených praktiků – z oboru. A to na našem vzdělávacím středisku Kvásek na Zbirohu (www.kvasek.cz), případně i v dalších lokalitách dle možností účastníků a kurzu.
 • V případě zájmu je možno zajistit kvalifikační zkoušku i v lokalitách zájemců, a to spolu s praktickou částí na technice dle možností.
 • Kvalifikační zkoušku zajišťují autorizovaní zástupci společnosti: Ing. Marek Laurenčík, MBA a další členové zkoušejícího týmu (Ing. Jan Bukáček, Petr Cvrkal, Ing. Josef Grygar, MBA, spolu s dalšími odborníky k některým dílčím tématům)