Naši významní klienti – REFERENCE

Kvalifikační zkoušky pořádáme již od roku 2010. Za tu dobu jsme udělili nejrůznější kvalifikace několika tisícům osob. Mezi nejčastější naše klienty v rámci těchto kvalifikací patří:

  • MPSV prostřednictvím projektů Úřadu práce a POVEZ2 – vpodstatě všechny nabízené kvalifikace
  • Klienti vzdělávacího portálu EDUCITY
  • Armáda ČR v rámci svých vzdělávacích projektů (většinou Obsluha CNC a Správa sítí pro malé a střední organizace)
  • Společnost EDU Institut pro kvalifikace klientů jejich projektů.