Obecné informace

Kvalifikace, resp. kvalifikační zkouška dle Národní soustavy kvalifikací, je pojem z posledního desítiletí. Je to vpodstatě zkouška, která garantuje znalosti obdobné standardnímu vzdělávání, které uchazeč z jakéhokoliv důvodu nezískal v rámci svého vzdělávání ve škole. Touto zkouškou se prezentuje u zaměstnavatele, živnostenského úřadu nebo obchodního partnera a garantuje obdobnou kvalitu vzdělání, jako v rámci školské soustavy.

Tato kvalifikační zkouška je součást některých rekvalifikací, ale lze ji skládat i samostatně bez rekvalifikačního nebo jakéhokoliv jiného kurzu. Pokud samozřejmě zájemce o uvedenou kvalifikaci veškerou zkoušenou látku umí.

Dále je vhodné vědět, že standardní kvalifikační zkoušky jsou tzv. dílčí kvalifikace, které již samotné zakládají výše uvedené možnosti získání kvalifikované práce nebo profesní živnostenský list. Vyšší možností využití kvalifikací, jsou tzv. plné kvalifikace, které se skládají z několika dílčích kvalifikačních zkoušek a zakládají plnou kvalifikaci člověka v daném oboru. Navíc je zde možnost na základě této plné kvalifikace získat výuční list z daného oboru. Například: Obráběč kovů, Elektrikář, a další

Naše společnost již téměř 10 let tyto Kvalifikační zkoušky provádí jako součást profesních akreditovaných rekvalifikačních kurzů pro účastníky z celé republiky. Za naši dlouholetou historii máme několik tisíc úspěšných kvalifikovaných osob, kterým tyto kvalifikace pomohly úspěšně nastartovat novou profesi, nebo získali lukrativní zaměstnání.

Tyto kvalifikační zkoušky neděláme pouze jako součást rekvalifikací, ale můžeme je dělat i samostatně pro ty, kteří uvedenou problematiku umí, roky se jí zabývají, a pro profesionální vykonávání dané činnosti jim pouze chyběl ten „papír“. A protože uvedené zkoušky jsou v mnoha případech dost těžké, tak pro tyto zájemce máme připraveny speciální opakovací a shrnující kurzy, které obsáhnou dané zkušební okruhy a připraví je na zkoušku. A to se zachováním našeho pravidla, že je vždy vyučuje jiný lektor, než je zkouší, abychom měli jistotu, že účastník opravdu danou problematiku zná.

Naši lektoři mají autorizace k řadě těchto kvalifikací z celé řady oblastí – od IT technologií, přes technické strojírenské a elektrotechnické, až po obchodní, marketingové a manažerské autorizace

Díky takto postaveným kvalifikačním zkouškám máme tisíce spokojených absolventů, kteří díky získaným kvalifikacím získali i odpovídající práci.

Nabízíme Vám následující typy kvalifikačních zkoušek:

Kvalifikace v IT

Zde nabízíme především kvalifikace pro IT specialisty na Správu operačních systémů a Správu sítí. A dále na vyšší programovací techniky: programování v C++, C#, Python, Java, VisualBasic a s tím spojené technologie webových aplikací a SQL databází.

Kvalifikace manažerské a administrativní

Zde nabízíme manažerské kvalifikace v oblasti projektového managementu, obchodu a marketingu, Z administrativních kvalifikací potom standardní kvalifikaci asistentky / sekretářky

Kvalifikace technické

V poslední době velmi žádané. Snad nejrozšířenější. Zde nabízíme ze dvou hlavních oblastí: z oblasti strojírenství (klasické a CNC obrábění včetně programování) a z oblasti elektrotechniky všechny kvalifikace pro plnou kvalifikaci elektrikář, a doplnění kvalifikací pro montéry dobíjecích stanic a fotovoltaických systémů.

Rozsah a organizace kvalifikačních zkoušek:

  • Celková délka zkoušky je dle kvalifikačního standardu – obvykle 4 – 8 hodin, od 9:00 hodin.
  • Zkouška probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně, praktické části kurzu probíhají na produkční technice.
  • Zkouška probíhá na učebnách v Praze, v prostorách vzdělávacího střediska Kvásek na Zbirohu a na naší technice. A to dle kvalifikačního standardu za dozoru zkušených praktiků – mistrů z oboru
  • V případě zájmu je možno zajistit kvalifikační zkoušku i v lokalitách zájemců, a to spolu s praktickou částí na technice dle možností.
  • Kvalifikační zkoušku zajišťují autorizovaní zástupci pověřeni příslušným ministerstvem s vysokoškolským vzděláním.