Ceník manažerských kurzů

document-pdf-iconCeník kurzů ke stažení

Manažerské kurzy

Název kurzu Počet dnů Počet hodin Cena kurzu
Základy procesního řízení 1 8 3 360 Kč
Projektové řízení 2 16 5 900 Kč
Strategický controlling 1 8 3 360 Kč
Nákladový controlling 1 8 3 360 Kč
Základy finanční gramotnosti 1 8 3 360 Kč
Finanční minimum manažera 2 16 5 900 Kč
Timemanagement 1 8 3 360 Kč
Zásady budování týmů a vedení týmů 1 8 3 360 Kč
Koučování 2 16 5 900 Kč
Efektivní práce na Home office 1 8 3 360 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Kurzy osobnostního rozvoje

Název kurzu Počet dnů Počet hodin Cena kurzu
Umění komunikovat 1 8 3 360 Kč
Asertivní komunikace 1 8 3 360 Kč
Komunikace po telefonu 1 8 3 360 Kč
Prezentační dovednosti 1 8 3 360 Kč
Obchodní dovednosti 2 16 6 900 Kč
Typologie DISC 1 8 3 360 Kč
Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba 2 16 5 900 Kč
Základy marketingu 1 8 3 360 Kč
Kariérové poradenství pro žáky 5-9 tříd 1 4 1 960 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Outdoorové školící aktivity

  • Teambuilding (Budování úspěšného týmu)
  • Teamworking (Týmová spolupráce – cesta k úspěchu)
  • Teamspirit (outdoorové aktivity pro upevnění vztahů v týmu)


Cena, popř. délka kurzu bude navržena na základě přesných požadavků.

V uvedených cenách je zahrnuto občerstvení a literatura ke kurzu (kniha nebo tištěné materiály).

Další slevy z uvedených cen jsou možné po individuální domluvě se zákazníkem.

Zakázková školení a konzultace

Uzavřený firemní kurz dle základních osnov - z oblasti kurzů osobního rozvoje od 14 000,- Kč / den
Uzavřený firemní kurz dle základních osnov - z oblasti manažerských kurzů od 16 000,- Kč / den
Vytvoření zakázkového kurzu dle požadavků z oblasti kurzů osobního rozvoje od 28 000,- Kč / den
Vytvoření zakázkového kurzu dle požadavků z oblasti manažerských kurzů od 22 000,- Kč / den
Konzultace v oblasti manažerských kurzů od 1 600,- Kč / hod
Konzultace v oblasti kurzů osobního rozvoje od 1 200,- Kč / hod
Vypracování jakýchkoliv dokumentů a potvrzení dle pořadavků zákazníka 300,- Kč / dokument
nebo dodání informací vysloveně nevyžadující zákon bezplatně 500,- Kč / hod
Cestovné mimo Prahu (cestovné zahrnuje čas strávený na cestě) 12,50 Kč / km
Paušál za cestovné po Praze 360,- Kč / výjezd

Uvedené ceny jsou bez DPH

V případě konzultací od tří a více osob je cena individuální a vychází z dvojnásobku základních sazeb. U nestandardní konzultace budou dány ceny vzájemnou dohodou se zákazníkem v závislosti na počtu školených a náročnosti školeného produktu.

Platební podmínky a stornopodmínky

Po zaslání závazné přihlášky na kurz Vám bude vystavena zálohová faktura, jejíž zaplacení je podmínkou absolvování kurzu nebo konzultace. V případě stálých klientů vystavujeme fakturu po ukončení kurzu s desetidenní splatností bez zálohy. Storno závazné přihlášky je možné nejpozději čtyři pracovní dny před zahájením kurzu. Po tomto termínu je to možné pouze na základě individuální domluvy formou přehlášení na jiný termín nebo zaplacením stornopoplatku ve výši 30% ceny kurzu. Jeden pracovní den před zahájením kurzu není již storno účasti na kurzu nebo konzultaci možné.

Vzdělávací společnost JUBELA, s.r.o. si vyhrazuje právo v případě nedostatečného počtu přihlášených zájemců zrušit plánovaný termín kurzu a zájemcům nabídnout náhradní termín. Současně si vyhrazuje právo přesunout daný termín kurzu v případě neovlivnitelných situací.

Vzdělávání v elektrotechnice

Účetní služby rychle a za rozumnou cenu v systému POHODA.

Vzdělávací středisko Kvásek

Školení v hezkém a dostupném přírodním prostředí za Prahou

Účetní společnost ÚČTO-VAL

Účetní služby rychle a za rozumnou cenu v POHODĚ

VČELAŘSTVÍ KVÁSEK

Kvalitní přírodní med od včelaře z naší lesní samoty na KVÁSKU