Naši významní klienti

Od roku 2008 pořádáme kurzy osobnostních, obchodních a manažerských dovedností. Od té doby u nás absolvovali školení těchto dovednosti tisíce klientů z řad velkých a středních společností, soukromých osob i státních institucí. Jsme velice rádi, že se na nás tyto společnosti opakovaně obracejí a můžeme jim nabídnout stále něco nového a užitečného. Toto považujeme za velký úspěch naší společnosti, který vypovídá o kvalitě našeho vzdělávání.

V následujícím přehledu uvádíme výběr společností, pro které zajišťujeme v posledních letech naše vzdělávací kurzy z oblasti manažerských, obchodních a osobnostních dovedností.

Automobilový průmysl

 • VISHAY

  Zakázkový kurz pro management společnosti v oblasti Vedení lidí, dále kurzy asertivního řešení konfliktů a typologie osobnosti

 • AGC Automotive

  Školení základů projektového řízení - MS Project základní a pokračovací

 • HELLA CZ, s.r.o.

  Školení manažerského kurzu Základů projektového řízení - zavádění řízení projektů pomocí MS Project - konzultační kurzy

 • ZF Electronics Klášterec s.r.o.

  Školení  manažerských kurzů základů projektového řízení - MS Project, zavádění produktu MS Project

 • ARGO-HYTOS

  Zakázkové kurzy pro několik skupin účastníků - kurzy projektového řízení, procesního řízení a manažerského programu MS Project

Finanční a bankovní sektor

 • Česká spořitelna, a.s

  Dlouhodobé školení kurzů Projektového řízení a MS project, dále kurzů Komunikačních dovedností a prezentačních dovedností, kurzy Timemanagementu. Kurzy nákladového a strategického controllingu

 • Kooperativa, a.s.

  Školení Projektového a procesního řízení, kurzy MS Project

 • LeasePlan ČR, s.r.o.

  Manažerské kurzy projektového řízení - MS Project a jeho zavádění, poradenství k výběru personálního systému

 • Česká pojišťovna

  Školení Projektového a procesního řízení, kurzy MS Project

 • GE International, INC

  Dlouhodobé školení manažerských kurzů MS Project

Potravinářské a zemědělské společnosti

 • Pivovary Staropramen s.r.o.

  Kurzy Projektového řízení, procesní řízení a specifické analytické kurzy MS Excel včetně nástavby pro ekonomy a manažery, kurzy nákladového a strategického controllingu

 • Heineken Česká republika, a. s.

  Školení komunikačních dovedností, kurzy komunikace po telefonu, kurzy Timemanagementu a vedení týmu, kurzy asertivních technik

 • Vinné sklepy Chomutov s.r.o.

  Školení Vedení týmů, obchodních dovedností, kurzy prezentačních dovedností

 • Pivovar Havlíčkův Brod

  Kurzy komunikačních dovedností, Timemanagementu a vedení lidí a prezentace. Dále manažerské kurzy kontrolingových nástrojů

 • Pekárna Kabát, Praha

  Kurzy komunikačních a obchodních dovedností, timemanagementu a asertivního řešení konfliktů

Stavebnictví a montážní společnosti

 • Podzimek a synové, s.r.o.

  Školení produktů MS Office, manažerské kurzy MS Project a zavádění

 • Mota-Engil Central Europe S.A.

  Manažerská školení projektového řízení - MS Projekt na pokračovací a manažerské úrovni včetně návrhů zavádění

 • Gauff Praha, s.r.o.

  Manažerská školení projektového řízení - MS Projekt na pokračovací a manažerské úrovni včetně návrhů zavádění

 • Casta a.s.

  Manažerská školení projektového řízení - MS Projekt na pokračovací a manažerské úrovni včetně návrhů zavádění

 • HOCHTIEF CZ a.s.

  Manažerská školení projektového řízení - MS Projekt na pokračovací a manažerské úrovni včetně návrhů zavádění

 • CSGM a.s.

  Kurzy procesního a projektového řízení

Strojírenství, elektrotechnika a další průmyslové společnosti

 • Hospodářská komora Karlovarského kraje

  Skupinová školení Projektového řízení, procesního řízení a kontrolingových nástrojů, zakázkové kurzy finančních nástrojů a analýz

 • ČKD DS, a.s. / SIEMENS SKV, s.r.o.

  Dlouhodobé školení produktů MS Office - MS Excel a MS PowerPoint, manažerských kurzů MS Project a MS Excel pro ekonomy a manažery, školení produktů MS Project, zakázková výroba databází a jejich správa

 • Schneider Electric

  Školení kurzu prezentačních dovedností

 • DAKO Třemošnice

  Manažerská školení projektového řízení - MS Projekt na pokračovací a manažerské úrovni včetně návrhů zavádění

 • LIKOV

  Kurzy procesního a projektového řízení

 • STRUNAL

  Kurzy obchodních dovedností, procesního řízení a kontrolingových nástrojů, finanční minimum manažera a analýzy finančních výsledků společnosti

 • OTAVSKÉ  STROJÍRNY

  Kurzy projektového řízení, procesní řízení a nástroje řízení projektu včetně návrhů zavedení procesního řízení do firmy

Telekomunikace a energetické společnosti

 • T-Mobile, a.s.

  Školení projektového řízení procesního řízení a kontrolingu, kurzy Vedení lidí, manažerské kurzy MS Project

 • Innogy (RWE)

  Školení komunikačních dovedností, prezentačních dovedností, timemanagementu, projektového a procesního řízení, kurzy manažerského programu MS Project, kurzy nákladového kontrolingu

 • ČEZ

  Školení komunikačních dovedností, prezentačních dovedností, timemanagementu, projektového a procesního řízení, kurzy finančního minima manažera

 • T-Systems Czech Republic a.s.

  Manažerská školení projektového řízení - MS Projekt na pokračovací a manažerské úrovni včetně návrhů zavádění

 • O2, a.s.

  Školení projektového řízení s doplněním MS Project, kurzy Procesního řízení, kurzy nákladového kontrolingu

Veřejná správa a státní instituce

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu

  Dlouhodobé vzdělávání pracovníku v oblasti manažerských kurzů projektového řízení a MS Project,  školení produktu MS Office Professional (MS Excel, MS Access a MS PowerPoint), školení tvorby www stránek

 • Ministerstvo zemědělství

  Zakázkový kurz Vedení lidí a vedení týmu, kurzy prezentačních dovedností  komunikačních dovedností

 • Ministerstvo financí - GFŘ

  Zakázkové kurzy projektového a procesního řízení, kontrolingové nástroje

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

  Kvalifikační kurzy Manažera projektu, Manažera obchodního úseku, Obchodního zástupce, specialistu marketingu a osobnostní dovednosti kurzů Asistent, Operátor Call centra, Prodavačky a Řízení malého podniku

 • Správa státních hmotných reserv

  Kurzy procesního a projektového řízení

 • Fond dalšího vzdělávání

  Zajištění stáží z oblasti administrativně manažerských dovedností, v jejichž rámci bylo provedeno  školení Komunikačních a prezentačních dovedností, kurzy obchodní a manažerské školení Projektového řízení, MS Project a kontrolingové nástroje

Ostatní společnosti a organizace

 • Česká pošta, s.p.

  Kurzy procesního řízení, projektového řízení a nákladového controllingu

 • ASPA, a.s.

  Speciální školení obchodních dovedností a komunikačních dovedností, kurzy procesního a projektového řízení

 • TPC Jičín

  Školení projektového řízení a MS Project - zakázkové kurzy a zavádění systému, obchodní dovednosti

 • JP KANCEL Zbiroh

  Zakázková školení obchodních dovedností, komunikačních a prezentačních dovedností a vedení týmu a týmové práce, kurzy telefonování a vedení Call centra

 • TESCO SW

  Zakázkový kurz Komunikačních a prezentačních dovedností

 • ATLANTIS MARSHAL

  Kurz Asistentka/sekretářka  se státní závěrečnou zkouškou

 • MBN

  Speciální školení obchodních dovedností a komunikačních dovedností, kurzy prezentačních dovedností a asertivity

 • MULAČ Plzeň

  Kurz obchodních a komunikačních dovedností, kurzy prezentačních dovedností a asertivity, Procesní řízení

 • Tichý svět - sdružení

  Prezentační a komunikační dovednosti, typologie osobnosti a její navázání na vedení týmů a asertivní techniky