Projekt SZIF

Společnost JUBELA, s.r.o.získala na základě projektu SZIF (13/018/1310b/120/000171 ) dotaci na vzdělávání zemědělců a pracovníků v zemědělství a potravinářství :

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku

Financování projektu je zajištěno z prostředků Evropské unie prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Účast na obou vzdělávacích programy je proto pro účastníky bezplatná. Programy jsou určeny pro následující účastníky:

 • Zemědělec: zemědělsky podnikatel (fyzická nebo právnická osoba podnikající v zemědělství v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve zněni pozdějších předpisů, a některými dalšími zákony, v platném zněni), nebo jeho zaměstnanec, nebo osoba blízká,
 • fyzická nebo právnická osoba hospodařící v lesích (tzn. vlastník nebo nájemce lesa), které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdruženi, nebo ve vlastnictví obci nebo jejich sdruženi, (či jejich zaměstnanec nebo osoba blízká),
 • fyzická nebo právnická osoba zpracovávající zemědělské produkty a výrobky, podnikající v zemědělství, potravinářství a lesnictví (či jejich zaměstnanec nebo osoba blízká) včetně výzkumných a vzdělávacích instituci činných v daných oborech.

Programy jsou vytvořeny ve formě komplexního bloku vzdělávacích aktivit, kde je možno:

 • účastnit se celého komplexu školení (časový harmonogram je tomu uzpůsoben)
 • účastnit se dílčích školení dle potřeb a požadavků na kvalifikaci a informace
 • v rámci pravidel projektu mírně upravit témata, případně termíny kurzů

V případě zájmu prosím o kontaktování přímo jednatele vzdělávací společnosti: Ing. Marek Laurenčík, telefon: 602 308 775, e-mail: m.laurencik@jubela.cz

Forma výuky

Spolu s prezenční formou výuky bude využito i exkurzí na vybraná pracoviště. Vzhledem k sezónnímu charakteru činností v odvětví je projekt plánován do období leden až březen 2014. Vzdělávací aktivity se budou odehrávat v lokalitách středočeského kraje a na učebnách firmy JUBELA v Praze 5. Kurzy zde probíhají standardně na učebnách, vybavené audiovizuální technikou, tabulí a v případě některých částí kurzů i výpočetní technikou pro účastníky. Každý kurz bude ukončen hodnocením a ověřením znalostí. Plánované zahájení kurzu bude od ledna 2014.

Kurzy jsou plánované pro skupiny v počtu 8-20 osob (v malých skupinách je školení adresnější a kvalitnější), v případě školení s výpočetní technikou v počtu 6-10 osob. Pro výuku v obou projektech máme k dispozici následující zázemí:

 • Učebna pro minimálně 8 účastníků, pro každého účastníka stůl, židle a pro některé části výuky připravená výpočetní technika, toalety
 • Na všech kurzech bude zajištěno občerstvení účastníků, případně oběd
 • Dataprojektor, audiotechnika a lektorský notebook pro prezentaci lektora
 • Programové vybavení VT odpovídající kancelářským standardům
 • Internet na učebně pro všechny účastníky
 • Pro kurzy praktických ukázek v terénu vybavení ochrannými pomůckami
 • Zajištění pojištění účastníků včetně pojištění pro kurzy mimo učebny (praktické ukázky v terénu, exkurze, ...)
 • Pro praktické ukázky v terénu zajištění základních hygienických potřeb a základního občerstvení.

Program Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku

Projekt předpokládá školení podnikatelů a pracovníků zemědělských a potravinářských firem v následujících tematických blocích:

 • Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci
 • Řízení zemědělských potravinářských projektů
 • Principy štíhlé výroby a efektivita hospodaření
 • Zásady správné potravinářské praxe
 • Exkurze dle jednotlivých dílčích témat

Vzdělávání v elektrotechnice

Účetní služby rychle a za rozumnou cenu v systému POHODA.

Vzdělávací středisko Kvásek

Školení v hezkém a dostupném přírodním prostředí za Prahou

Účetní společnost ÚČTO-VAL

Účetní služby rychle a za rozumnou cenu v POHODĚ

VČELAŘSTVÍ KVÁSEK

Kvalitní přírodní med od včelaře z naší lesní samoty na KVÁSKU