Naše akreditace

Akreditované školící středisko MŠMT

msmt-logo

Naše společnost se aktivně podílí na činnosti v rámci vzdělávacích aktivit, podporovaných úřady práce a projekty Evropských sociálních fondů. Absolventi našich akreditovaných kurzů obdrží Osvědčení o rekvalifikaci jako doklad o rekvalifikaci s celostátní platností. Pro tuto činnost jsme získali téměř dvace akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti IT kurzů, manažerských kurzů a profesních kurzů včetně kurzů autorizačních.

Autorizované testovací středisko MPO a MPSV

mpo Slouží k testování a udělování autorizačních zkoušek dílčích kvalifikací dle standardu MŠMT. mpsv

Akreditace MŠMT – Další vzdělávání pedagogických pracovníků

old_akreditace_znak Č.j. 6004/2008-25 k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

ECDL akreditovaní lektoři

ecdl-kompletECDL (European Computer Driving Licence) je mezinárodně uznávaná, objektivní a standardizovaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je libovolná osoba schopna využívat základní  informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodně dohodnuté definici počítačové gramotnosti.

Naše společnost zajišťuje speciální přípravné kurzy pro zájemce o ECDL testování a současně disponuje akreditovanými  lektory, kteří dávají předpoklad úspěšného absolvování těchto ECDL testů u akreditovaných testovacích středisek ECDL.

Úspěšní absolventi ECDL  testů získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost. Za obsah testů, který vychází z ECDL Sylabu, odpovídá výhradní vlastník konceptu ECDL a metodiky testování – ECDL Foundation (ECDL F), nezisková organizace založená v roce 1997 sdružením Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS).