POVEZ II

document-pdf-iconŽádost ke staženíProjekt POVEZ II se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly.

Pro koho je projekt POVEZ II určen?

Projekt umožní zaměstnavatelům a fyzickým osobám – OSVČ získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.

Do projektu mohou být zařazeni i potenciální zaměstnanci.

Kdo může o dotaci požádat?

Právnická osoba (firma) včetně nestátních neziskových organizací nebo fyzická osoba (OSVČ).

Žadatelé nejsou nijak omezováni z pohledu převažující ekonomické činnosti (dle klasifikace CZ-NACE). Vyloučeni jsou zaměstnavatelé, kteří mají sídlo na území hl. m. Prahy (zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy).

Postup při podání žádosti:

Při zpracování žádosti žádosti se buď držte následujícího postupu nebo nás kontaktujte a my Vám s celým procesem rádi pomůžeme a zodpovíme jakékoliv Vaše případné dotazy.

Zaměstnavatel zpracuje žádost a doručí ji na příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR nebo krajskou pobočkou delegované kontaktní pracoviště. Do jedné žádosti lze zahrnout pouze jednu vzdělávací aktivitu o stejném rozsahu vyučovacích hodin a stejné ceně pro všechny účastníky. Kromě informací o vzdělávací aktivitě dále dokládá určitý počet formálních příloh, které jsou nutné pro posouzení žádosti. V případě více žádostí podávaných najednou, postačuje doložení formálních příloh v jednom vyhotovení.

Povinné přílohy žádosti :

  • Bezdlužnosti (samostatně nebo skrze ÚP ČR – nutné Prohlášení o zbavení mlčenlivosti)
  • Průzkum trhu
  • Seznámení se zařazením do projektu
  • ČP o příspěvcích v rámci projektu POVEZ II
  • ČP o podpoře de minimis (popř. ČP o blokové výjimce)
  • Doklad o zřízení účtu

 

Následně proběhne v dalších 30 kalendářních dnech hodnocení žádosti a její případné schválení. Po schválení žádosti je nutné vybrat dodavatele. Všechny potřebné informace je možné dohledat v manuálu ke stažení.

Manuál ke stažení:document-pdf-icon

 

 

Vzdělávání v elektrotechnice

Účetní služby rychle a za rozumnou cenu v systému POHODA.

Vzdělávací středisko Kvásek

Školení v hezkém a dostupném přírodním prostředí za Prahou

Účetní společnost ÚČTO-VAL

Účetní služby rychle a za rozumnou cenu v POHODĚ

VČELAŘSTVÍ KVÁSEK

Kvalitní přírodní med od včelaře z naší lesní samoty na KVÁSKU