Dodávky softwarového a hardwarového vybavení

Servisní služby

V rámci servisních služeb jsme Vám schopni zajišťovat bezproblémový chod Vaší výpočetní techniky. A to buď standardní službou pravidelné správy a údržby Vaší techniky nebo jednorázovými zásahy dle Vašich okamžitých potřeb. Novinkou je telefonický hotline, kdy na zavolání jsme schopni řešit Vaše okamžité problémy s výpočetní technikou.

Současně jsme schopni Vám techniku nejen udržovat v bezporuchovém stavu, ale i v případě potřeb doporučit a poradit v rámci její obměny, případně doplnění. A to jak po stránce hardwarového, tak i softwarového vybavení Vaší společnosti.

Správa sítí

Zabezpečíme Vám bezporuchový chod Vaší sítě formou externí správy sítí na bázích operačních systémů Windows.

Správu sítě zabezpečujeme jednak pravidelnou osobní návštěvou ve Vaší společnosti a dále dálkovou správou. V případě nutnosti řešení některých aktuálních problémů jsme schopni případné závady odstranit na dálku.

Telefonický hotline

Naše služby v oblasti vzdělávání a správy systémů nekončí tím, že pracovníka jednorázově vyškolíme, případně mu vysvětlíme co potřebuje ke své práci, ale že mu dokážeme i úspěšně poradit kdykoliv později. Velká část našich klientů totiž potřebuje i nadále řešit své okamžité problémy s výpočetní technikou, a to i v oblasti kterou s námi dříve nekonzultoval.

Většina školení je totiž prováděna v podmínkách školících středisek, případně na pracovišti pod dohledem odborných lektorů, kteří zajišťují bezproblémový chod techniky. Tohle je samozřejmě podmínka všech, kteří požadují kvalitní vyškolení. Na druhé straně zde ovšem nastává situace "ideálního" stavu výpočetní techniky ve firmě. A ta, za běžného chodu firmy mnohdy ideální není.

Proto jsme pro své klienty zřídili naši novou službu telefonického hotline, kde zajišťujeme nepřetržitou službu pro řešení jejich problémů s výpočetní technikou. V případě jakýchkoliv problémů jsme je schopni ihned telefonicky řešit a v případě nutnosti Vás v co nejkratší době navštívit abychom uvedený problém odstranili. A to se týká i problémů s technikou kterou jsme nedodávali, neškolili ani s ní standardně nepracujeme. (V tom případě ovšem očekáváme od klienta určitou spolupráci a nepředpokládáme jejich vyřešení během jednoho telefonátu.)

Služby telefonického hotline nabízíme v následujících rámcových kategoriích:

Konkrétní aplikační programy

pro jednorázové zásahy na jednotlivé aplikační programy typu Word, Excel, ..., včetně případných problémů s Windows XP/Vista/7

Bezproblémový chod techniky v rámci malé/střední firmy

pro menší organizace pracující s technikou na bázi systému Windows pro řešení jejich problémů včetně problémů se sítí, internetem a podobně

Hotline pro správu sítí Windows

pro organizace pracující v sítích Microsoft Windows, včetně hotline aplikačních programů

Obchodní podmínky:

Cena poskytovaných služeb v rámci hotline podpory závisí na hloubce a rychlosti požadované podpory, která bude dohodnuta ve specielní smlouvě. V případě zájmu Vám rádi zašleme podrobnější nabídku dle Vámi požadovaného rozsahu služeb a následný návrh smlouvy.

HOTLINE - ZDARMA !!

Tuto naši novou službu nabízíme v rámci dotazů na řešení Vašich problémů e-mailem zdarma. A to na adrese info@jubela.cz.

Vzdělávání v elektrotechnice

Účetní služby rychle a za rozumnou cenu v systému POHODA.

Vzdělávací středisko Kvásek

Školení v hezkém a dostupném přírodním prostředí za Prahou

Účetní společnost ÚČTO-VAL

Účetní služby rychle a za rozumnou cenu v POHODĚ

VČELAŘSTVÍ KVÁSEK

Kvalitní přírodní med od včelaře z naší lesní samoty na KVÁSKU