Softwarový audit

Každý dnes ví, že používáním nelegálního SW se dopouští trestného činu, avšak málo kdo dnes ví, že se používání nelegálního SW se společnost dopouští daňového úniku a zkreslování účetnictví. Při používání nelegálního SW dle výkladu Ministerstva financí dochází k porušování zákona o účetnictví, zákona o DPH a dani z příjmu. Finanční úředník tak může společnosti při kontrole účetnictví a daní vyměřit statisícové pokuty.

Pro naše klienty je společnost JUBELA schopna minimalizovat riziko těchto problémů provedením kompletního softwarového auditu (kontrola legálnosti používaných programů). Provedením softwarového auditu zjistíme reálný stav používaného software ve Vaší společnosti, porovnáme jej s účetní evidencí a navrhneme Vám řešení jak uvést vše do řádného stavu.

Výrazně se tak zvýší ochrana společnosti ve vztahu k nebezpečím, která pro ni vyplývají z důvodu používání nezdokumentovaného software.

Součástí provedení softwarového auditu je i plán nákupu nového software. Vhodnou kombinací licencí, OPEN, multilicencí a využíváním dalších podpor dodavatelů, povede v konečném důsledku ke značné finanční úspoře Vaší společnosti.

Nabízíme Vám:

  • Jednorázově zdokumentovat veškerý SW používaný ve Vaší společnosti.
  • Zjistit skutečnou potřebu softwaru ve Vaší společnosti.
  • Zefektivnit práci zaměstnanců, jejichž pozornost nebude štěpena programy, jejichž používání není pro Vaši společnost účelné.
  • Snížit plýtvání finančními zdroji při nákupu a údržby výpočetní techniky
  • Navrhneme plán nákupu nového SW s ohledem na minimalizaci vynaložených prostředků

 

Pro podrobnější informace o nabízení službě včetně referencí a případových studií si prosím požádejte prostřednictvím mailu, písemně nebo telefonicky.

Vzdělávání v elektrotechnice

Účetní služby rychle a za rozumnou cenu v systému POHODA.

Vzdělávací středisko Kvásek

Školení v hezkém a dostupném přírodním prostředí za Prahou

Účetní společnost ÚČTO-VAL

Účetní služby rychle a za rozumnou cenu v POHODĚ

VČELAŘSTVÍ KVÁSEK

Kvalitní přírodní med od včelaře z naší lesní samoty na KVÁSKU