ELEKTRIKÁŘ – Pracovník pro práci na el.zařízeních

Standardní délka kurzu je 240 vyučovacích hodin. Kurzy budou vypisovány jako šestitýdenní. Výuka probíhá na učebně vybavené datovým projektorem, případně počítačem a příslušnou IT technologíí, praxe potom v praktických dílnách na připravených modelech lektorů. Školení probíhají obvykle od 8:00 do 16:00. Každý posluchač obdrží zdarma literaturu ke kurzu. Optimální počet posluchačů v kurzu je pět až osm.