Investiční příprava technického projektu

Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 2 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně vybavené příslušnou technikou ke kurzu, případně na dalších místech po dohodě s účastníky kurzu. A to v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je pět až deset. Součástí kurzu jsou výukové materiály.

Kurz je zaměřený na investiční přípravu pro technický projekt. Vzorovým tématem je příklad rozšíření výrobní kapacity ve strojírenském podniku. V první polovině kurzu budou účastníci prakticky seznámeni s metodami kvantitativního hodnocení technických investic a se základními postupy při rozhodování o jejich realizaci, ve druhé polovině pak za pomoci lektora zpracují jednoduchou případovou studii zaměřenou na hodnocení konkrétní technické investice do jednoúčelového stroje.

Účastníci kurzu budou umět prakticky připravit hodnocení technické investice jako podklad pro rozhodování o její realizaci.

Kurz je určen technickým a vedoucím pracovníkům v průmyslových odvětvích a jejich kolegům, kteří se chtějí dozvědět více o hodnocení investic do technických projektů.

Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:  

 • Základní charakteristiky investičních činností
 • Postup při rozhodování o technické investici
 • Statické metody hodnocení investic
 • Celkový příjem z investice, celkový čistý příjem z investice, průměrné roční cash flow, průměrná roční návratnost, průměrná doba návratnosti
 • Dynamické metody hodnocení investic
 • Diskontování, čistá současná hodnota (NPV), vnitřní výnosové procento (IRR), index ziskovosti (PI), doba návratnosti (PP), vliv inflace
 • Investice do obnovy

Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.

Rozsah výuky a organizace výuky:    

 • Délka kurzu je 1 výukový den.
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály.
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.
 • Kurz vyučuje  tým zkušených lektorů: Ing. Petr Grešl, Ing. Marek Laurenčík, MBA, Ing. Michal Bureš, CSc. Ing. Vladimír Bříza, MBA., Ing. Jaroslav Chlouba, Ing. Oldřich Bartůněk a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.