Kvalifikační zkouška – Montér elektrických sítí

Standardní délka je jeden den. Zkouška probíhá na učebně, vybavené příslušnou technikou, praktická část v místě zkoušky dle pokynů zkoušejícího

Kvalifikační zkouška je určena pro pracovníky, kteří chtějí pracovat v oblasti elektrotechniky a elektromontáží, nemají elektrovzdělání a chtějí si předepsané elektrovzdělání nahradit uvedenou kvalifikační zkouškou. Současně mají odpovídající znalosti a orientují se v dané problematice.

Složení dílčí kvalifikační zkoušky Montér elektrických sítí(26-018-H) je jedna z pěti dílčích kvalifikací. Po získání všech pěti kvalifikací obdrží účastník tzv. plnou kvalifikaci pro práci v elektrotechnice a může složit příslušnou zkoušku odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice (zákon č. 250/2021 Sb. §19, dříve vyhl, 50/78 Sb.).

Dílčí kvalifikace, které dávají plnou kvalifikaci pro práce v elektrotechnice:

 • Montér hromosvodů
 • Montér elektrických sítí
 • Montér elektrických instalací
 • Montér elektrických rozvaděčů
 • Montér slaboproudých zařízení

Pro zájemce o uvedenou problematiku bez základních znalostí a zkušeností, doporučujeme absolvovat příslušné kurzy.

Zkouška je zajišťována ve spolupráci a s akreditací sesterské společnosti ALMAGATE, s.r.o.

Zkouška obsahuje tyto témata dle NSK:  

 • Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice.
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, správné používání pracovních pomůcek
 • Dodržování bezpečnosti při obsluze a práci na elektrických zařízeních a ochrana před úrazem elektrickým proudem.
 • Dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení.
 • Používání technické dokumentace a norem při práci na elektrických sítích.
 • Volba postupu práce a prostředků pro montáž, zapojování a opravy elektrických sítí.
 • Montáž a zapojování venkovních a kabelových vedení nízkého napětí.
 • Diagnostikování poruch elektrických sítí.
 • Měření elektrických veličin a jejich parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot.
 • Poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem

Kurz standardně probíhá na připraveném modelovém systému, v případě celé skupiny je možné po dohodě kurz provést na jiných zařízeních.

Rozsah výuky a organizace výuky:  

 • Celková délka zkoušky je jeden den, vždy 9:00 – 17:00.
 • Zkouška probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně, praktické části probíhají na produkční technice, s možností přímo u odborných firem.
 • Zkouška standardně probíhá ve spolupráci se společností JUBELA, v jejich prostorách vzdělávacího střediska a na její, případně další technice. A to dle kvalifikačního standardu za dozoru zkušených praktiků – mistrů z oboru.
 • V případě zájmu je možno uvedenou zkoušku uskutečnit i v lokalitách zájemců, a to spolu s praktickou částí, dle možností školitelů.
 • Zkoušku zajišťují autorizovaní zástupci společnosti ALMAGATE, s.r.o.
 • Podle volné kapacity lze na školicím středisku zajistit ubytování.