Správa sítě a IT techniky

Správa sítě

Naše služby v oblasti vzdělávání a správy systémů nekončí tím, že pracovníka jednorázově vyškolíme, případně mu vysvětlíme, co potřebuje ke své práci, ale že mu dokážeme i úspěšně poradit kdykoliv později. Velká část našich klientů totiž potřebuje i nadále řešit své okamžité problémy s výpočetní technikou, a to i v oblasti, kterou s námi dříve nekonzultoval.

Zabezpečíme Vám bezporuchový chod Vaší sítě formou externí správy sítí na bázi operačního systému Windows a LINUX.

Správu sítě zabezpečujeme jak pravidelnou osobní návštěvou ve Vaší společnosti, včetně preventivních návštěv a doporučení, tak i dálkovou správou. V případě nutnosti řešení některých aktuálních problémů jsme schopni případné závady odstranit na dálku.

Konzultace k výběru IT techniky

V rámci prováděného auditu výpočetní techniky Vám rádi doporučíme vhodný typ, počet a druh výpočetní techniky. A to způsobem co nejpříznivějším k výši Vašich nákladů na uvedenou techniku.

V případě, že potřebujete jen poradit co je pro vaši společnost vhodné, neváhejte nás kontaktovat. Máme dostatečné zkušenosti, abychom Vám odborně poradili co je pro Vaši činnost nejvhodnější. Nebudete tak zbytečně vyhazovat finanční prostředky na techniku, která je možná nejmodernější, ale rozhodně není nejlevnější a ani mnohdy vhodná pro Vaši potřebu.

Poradíme Vám i v případě, že máte problémy se staršími počítači, které v současné době již nejsou na trhu a které se mnohdy marně pokoušíte zmodernizovat, případně vyměnit za novější.

Pokud tedy máte jakýkoliv problém s výpočetní technikou, neváhejte nás kontaktovat.

Audit výpočetní techniky

Provedením auditu výpočetní techniky ve Vaší společnosti zjistíte reálný stav Vámi používaného programového a počítačového vybavení a jeho srovnánní se skutečnými potřebami Vaší společnosti.

Součástí auditu je i navržení plánu obměny Vašeho počítačového vybavení, případně doplnění o nové HW a SW vybavení, jejichž dokoupení vyplynulo z potřeb Vaší společnosti.

Nabízíme Vám:

 • Zdokumentování veškerého SW používaného ve Vaší společnosti.
 • Zjištění skutečné potřeby softwaru ve Vaší společnosti.
 • Návrh vyřazení případně dokoupení nového SW a navržení plánu nákupu nového SW s ohledem na minimalizaci vynaložených prostředků (tím se zefektivní práce zaměstnanců, jejichž pozornost nebude štěpena programy, jejichž používání není pro Vaši společnost účelné.
 • Zdokumentování veškerého HW vybavení ve Vaší společnosti.
 • Zjištění skutečné potřeby HW vybavení a zajištění plánu obměny počítačové techniky.
 • Snížení plýtvání finančními zdroji při nákupu a údržby výpočetní techniky – poradenství při dodávkách vybavení.

Pro podrobnější informace o nabízení službě včetně referencí a případových studií si prosím požádejte prostřednictvím mailu, písemně nebo telefonicky.

Softwarový audit

Každý dnes ví, že používáním nelegálního SW se dopouští trestného činu, avšak málo kdo dnes ví, že se používání nelegálního SW se společnost dopouští daňového úniku a zkreslování účetnictví. Při používání nelegálního SW dle výkladu Ministerstva financí dochází k porušování zákona o účetnictví, zákona o DPH a dani z příjmu. Finanční úředník tak může společnosti při kontrole účetnictví a daní vyměřit statisícové pokuty.

Pro naše klienty je společnost JUBELA schopna minimalizovat riziko těchto problémů provedením kompletního softwarového auditu (kontrola legálnosti používaných programů). Provedením softwarového auditu zjistíme reálný stav používaného software ve Vaší společnosti, porovnáme jej s účetní evidencí a navrhneme Vám řešení jak uvést vše do řádného stavu.

Výrazně se tak zvýší ochrana společnosti ve vztahu k nebezpečím, která pro ni vyplývají z důvodu používání nezdokumentovaného software.

Součástí provedení softwarového auditu je i plán nákupu nového software. Vhodnou kombinací licencí, OPEN, multilicencí a využíváním dalších podpor dodavatelů, povede v konečném důsledku ke značné finanční úspoře Vaší společnosti.

Nabízíme Vám:

 • Jednorázově zdokumentovat veškerý SW používaný ve Vaší společnosti.
 • Zjistit skutečnou potřebu softwaru ve Vaší společnosti.
 • Zefektivnit práci zaměstnanců, jejichž pozornost nebude štěpena programy, jejichž používání není pro Vaši společnost účelné.
 • Snížit plýtvání finančními zdroji při nákupu a údržby výpočetní techniky.
 • Navrhneme plán nákupu nového SW s ohledem na minimalizaci vynaložených prostředků.

Pro podrobnější informace o nabízení službě včetně referencí a případových studií si prosím požádejte prostřednictvím mailu, písemně nebo telefonicky.

Ceník servisních zásahů a poradenství

Správa malých sítí a jednotlivých počítačů na bázi Microsoft Windows od 650,- Kč / hod
 Poradenská činnost v oblasti SW a HW 480,- Kč / hod
 Správa rozsáhlých sítí Windows – jednorázové zásahy od 850,- Kč / hod
 Správa a instalace serverových systémů od 960,- Kč / hod
 Cestovné mimo Prahu (cestovné zahrnuje čas strávený na cestě) 12,50 Kč / km
 Paušál za výjezd v Praze 360,- Kč / výjezd

Uvedené ceny jsou bez DPH.

V případě nestandardní situace budou dány ceny vzájemnou dohodou se zákazníkem.