Ceník manažerských kurzů

Ceník kurzů ke stažení

Manažerské kurzy

Název kurzuPočet dnůPočet hodinCena kurzu
Základy procesního řízení183 360 Kč
Projektové řízení2165 900 Kč
Základy finanční gramotnosti183 360 Kč
Finanční minimum manažera2165 900 Kč
Timemanagement183 360 Kč
Zásady budování týmů a vedení týmů183 360 Kč
Koučování2165 900 Kč
Efektivní práce na Home office183 360 Kč
Účetně administrativní povinnosti ve společnosti183 360 Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH (21%)

Kurzy osobnostního rozvoje

Název kurzuPočet dnůPočet hodinCena kurzu
Umění komunikovat183 360 Kč
Asertivní komunikace183 360 Kč
Komunikace po telefonu183 360 Kč
Prezentační dovednosti183 360 Kč
Obchodní dovednosti2166 900 Kč
Typologie DISC183 360 Kč
Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba 2165 900 Kč
Základy marketingu183 360 Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH (21%)

V uvedených cenách je zahrnuto občerstvení a literatura ke kurzu.

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH. S výjimkou kurzů rekvalifikačních, které jsou osvobozeny od DPH.

Další slevy z uvedených cen jsou možné po individuální domluvě se zákazníkem.

Outdoorové školící aktivity

  • Teambuilding (Budování úspěšného týmu)
  • Teamworking (Týmová spolupráce – cesta k úspěchu)
  • Teamspirit (outdoorové aktivity pro upevnění vztahů v týmu)

Cena, popř. délka kurzu bude navržena na základě přesných požadavků.

Zakázková školení a konzultace

Uzavřený firemní kurz dle základních osnov – z oblasti kurzů osobního rozvoje od 14 000,- Kč / den
Uzavřený firemní kurz dle základních osnov – z oblasti manažerských kurzů od 16 000,- Kč / den
Vytvoření zakázkového kurzu dle požadavků z oblasti kurzů osobního rozvoje od 28 000,- Kč / den
Vytvoření zakázkového kurzu dle požadavků z oblasti manažerských kurzů od 22 000,- Kč / den
   
Konzultace v oblasti manažerských kurzů od 1 600,- Kč / hod
Konzultace v oblasti kurzů osobního rozvoje od 1 200,- Kč / hod
   
Vypracování jakýchkoliv dokumentů a potvrzení dle pořadavků zákazníka 300,- Kč / dokument
nebo dodání informací vysloveně nevyžadující zákon bezplatně 500,- Kč / hod
   
Cestovné mimo Prahu (cestovné zahrnuje čas strávený na cestě) 12,50 Kč / km
Paušál za cestovné po Praze 360,- Kč / výjezd

Uvedené ceny jsou bez DPH.

V případě konzultací od tří a více osob je cena individuální a vychází z dvojnásobku základních sazeb. U nestandardní konzultace budou dány ceny vzájemnou dohodou se zákazníkem v závislosti na počtu školených a náročnosti školeného produktu.

Platební podmínky a stornopodmínky

Po zaslání závazné přihlášky na kurz Vám bude vystavena zálohová faktura, jejíž zaplacení je podmínkou absolvování kurzu nebo konzultace. V případě stálých klientů vystavujeme fakturu po ukončení kurzu s desetidenní splatností bez zálohy. Storno závazné přihlášky je možné nejpozději čtyři pracovní dny před zahájením kurzu. Po tomto termínu je to možné pouze na základě individuální domluvy formou přehlášení na jiný termín nebo zaplacením stornopoplatku ve výši 30% ceny kurzu. Jeden pracovní den před zahájením kurzu není již storno účasti na kurzu nebo konzultaci možné.

Vzdělávací společnost JUBELA, s.r.o. si vyhrazuje právo v případě nedostatečného počtu přihlášených zájemců zrušit plánovaný termín kurzu a zájemcům nabídnout náhradní termín. Současně si vyhrazuje právo přesunout daný termín kurzu v případě neovlivnitelných situací.

Ceník kurzů ke stažení