Školení řidičů

Jako doplnění našich vskoleni-ridicuzdělávacích programů jsme Vám připraveni poskytnout komplexní zajištění školení tzv. řidičů referentů. Jde o školení řidičů do 3,5t, které potřebuje každá firma, která má nějaké firemní vozidlo (dle zákona č. 262/2006 Sb., a zákoníku práce).

V rámci tohoto programu si zdarma vystudujete kurz a za poplatek cca 200 kč si uděláte test, který je zakončen certifikátem. Ten je dokladem o provedeném školení a přezkoušení, tak jak ho požaduje zákon.

Výhody našeho školení řidičů:

  • Nečekáte na zástupce autoškoly, začít můžete hned.
  • Je vás 50 nebo 5 – certifikace najednou nebo postupně.
  • Platný certifikát pro řidiče do 2 dnů od objednání.
  • Prezenční listina, logo na certifikát, anglický nebo německý test, …

Jak získat referentské oprávnění:

  • Studujte ZDARMA kurz Školení řidičů.
  • Vyplňte objednávku a zaplaťte certifikační poplatek.
  • Použijte certifikační kód a splňte certifikační test.
  • Vytiskněte a podepište si svůj certifikát, nebo prezenční listinu.
  • A za rok vás na nutnost školení řidičů sami upozorníme.

V následujícím odkazu se přepnete na partnerský školící server a můžete se již učit.