Naši významní klienti

Již více než 10 let spolupracujeme s velkým množstvím obchodních, výrobních a konzultantských firem a celou řadou institucí ze státního sektoru. Našimi klienty je i mnoho předních českých firem. Našich školení se zúčastnilo již několik tisíc spokojených absolventů. Nesmírně nás těší, že se tyto společnosti na nás opakovaně obracejí s přáním, abychom i nadále proškolovali jejich pracovníky. Toto považujeme za úspěch, a současně to vypovídá o tom, že naše vzdělávací služby jsou kvalitní a je zájem o jejich využívání.

Zde je jen malý výčet společností, pro které zajišťujeme školení. Podrobnější seznam referencí na společnosti nalezntete v příslušené sekci kurzů. 
Budete-li si přát, můžeme poskytnout kontakty na osoby, které školení v těchto společnostech zajišťují, pro ověření našich referencí.

IT kurzy

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

  Zakázkové školení MS Word, dlouhodobé kurzy programování pro úřady práce, kurzy Administrátor počítače a Obsluhy počítače, kurzy MS Excel a MS PowerPoint

 • MUBEA spol. s r.o.

  Školení produktů MS Office - MS Excel základní a MS Excel pokračovací - zakázkové kurzy s tématy databázových funkcí, složitějších výpočtů a kontingenčních tabulek.

 • SIEMENS a.s.

  Dlouhodobé školení produktů MS Office - MS Excel a MS PowerPoint, manažerských kurzů MS Project a MS Excel pro ekonomy a manažery, školení produktů MS Project, zakázková výroba databází a jejich správa

 • Obvodní úřad Praha 10

  Dlouhodobé školení MS Office v rámci projektu JPD3 - Integrace občanů s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin z Prahy 10 na trh práce. Uvedená zakázka je financovaná z ESF v ČR.

 • LeasePlan ČR, s.r.o.

  Manažerské kurzy MS Project, MS Excel pro ekonomy a manažery, školení produktu Lotus Notes, školení MS Office, poradenství k výběru personálního systému-

 • Heineken Česká republika, a. s.

  Komplexní vzdělávání společnosti v programech MS Excel, MS Word a MS PowerPoint na základní a pokračovací úrovni, školení MS Project a další IT zakázkové kurzy-

 • HOCHTIEF CZ a.s.

  Školení produktu MS Office - MS PowerPoint, MS Excel pokročilí a speciální kurzy databází, školení MS Access - pokračovací kurzy, manažerské kurzy MS Project - MS Excel pro ekonomy a manažery - zakázková školení.

 • O2, a.s.

  Školení produktů MS Office - MS PowerPoint a MS Excel na základní a pokračovací úrovni, manažerské kurzy MS Project a MS Excel pro ekonomy a manažery.

Manažerské kurzy

 • Česká spořitelna, a.s

  Dlouhodobé školení kurzů Projektového řízení a MS project, dále kurzů Komunikačních dovedností a prezentačních dovedností, kurzy Timemanagementu. Kurzy nákladového a strategického controllingu

 • Hospodářská komora Karlovarského kraje

  Skupinová školení Projektového řízení, procesního řízení a kontrolingových nástrojů, zakázkové kurzy finančních nástrojů a analýz

 • STRUNAL

  Kurzy obchodních dovedností, procesního řízení a kontrolingových nástrojů, finanční minimum manažera a analýzy finančních výsledků společnosti

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

  Kvalifikační kurzy Manažera projektu, Manažera obchodního úseku, Obchodního zástupce, specialistu marketingu a osobnostní dovednosti kurzů Asistent, Operátor Call centra, Prodavačky a Řízení malého podniku

 • AGC Automotive

  Školení základů projektového řízení - MS Project základní a pokračovací

 • T-Mobile, a.s.

  Školení projektového řízení procesního řízení a kontrolingu, kurzy Vedení lidí, manažerské kurzy MS Project

 • Ministerstvo financí - GFŘ

  Zakázkové kurzy projektového a procesního řízení, kontrolingové nástroje

Technické kurzy

 • Saint GOBAIN

  Kurzy programování CNC obráběcích strojů - systém SINUMERIK, školení technické dokumentace a technologie, metrologie

 • AXA CNC Obráběcí stroje

  Kurzy technické dokumentace, technologických postupů, programování CNC obráběcích strojů - HEIDENHAIN, SINUMERIK

 • VARI, a.s.

  Kurzy montáže dřevovýroby, kurzy montážních postupů a technologie, měření a práce s moderním ručním nářadím a technologiemi

 • UP ČR - MPSV

  Rekvalifikační kurzy Obsluha CNC obráběcích strojů - systémy HEIDENHAIN, SINUMERIK, školení technické dokumentace a technologických postupů. Absolvovalo cca 100 účastníků 2014-2017 s kvalifikační zkouškou a mnoho dalších spokojených zákazníků a klientů.

Rekvalifikace

 • MPSV - Úřady práce ČR

  Strojírenské rekvalifikační kurzy - Programátor CNC obráběcích kurzů, Obsluha CNC obráběcích strojů, Základy kovoobrábění a Programování průmyslových robotů.

 • Karlovarský kraj - úřad práce Karlovarského kraje

  Zakázka rekvalifikačních kurzů Obsluha CNC obráběcích strojů, Programování a tvorba www stránek, Asistentka/sekretářka, Obchodní zástupce. Včetně kvalifikačních zkoušek NSK.

 • Optimo Consulting Cheb

  Rekvalifikační kurzy Specialista marketingu - internetový marketing, Obchodní zástupce, Správce sítí, programátor

 • ATLANTIS MARSHAL

  Rekvalifikační kurzy se státní zkouškou NSK - Asistenta/sekretářka, Správce sítě pro malé střední organizace, Specialista Kvality

Vzdělávací projekty

 • MINISTERSTVO OBRANY ČR

  Délka kurzu: 180 školicích dnů v průběhu 5 let / cca 450 vyškolených osob

  Zakázkový vzdělávací program z oblasti finančních, technických kurzů a IT

  • MS Excel - praktická výuka a využití na základní a pokračovací úrovni
  • MS Word - praktická výuka a využití na základní a pokračovací úrovni
  • MS PowerPoint - tvorba prezentací a jejich předvádění
  • Programovací techniky z oblasti www prezentací a databází
  • Programovací techniky - JavaScript, PHP, C+ a Visual C+
  • Zakázkové kurzy problematiky účetnictví a daní - DPH a nové výkazy
  • Zakázkové kurzy problematiky účetnictví - problematika mezd a zakázek
  • Technické rekvalifikační kurzy z oblsti CNC obráběcích strojů
  • Kurz z oblasti hotelnictví a přípravy pokrmů - recepce Generálního štábu
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • SIEMENS, a.s., dříve SIEMENS SKV / ČKD Tatra Smíchov

  Délka kurzu: 120 školicích dnů v průběhu 12 let / cca 300 vyškolených osob

  Dlouhodobý vzdělávací program v IT dovednostech

  • MS Office v obchodu a administrativě
  • MS Windows, internet a elektronická pošta - praktické procvičení
  • MS Office a MS Windows pro technické provozy a využití
  • MS Excel - plošné seznámení s programem a jeho praktické ukázky využití
  • MS Word - plošné seznámení s programem a jeho praktické ukázky využití
  • MS PowerPoint a základy prezentování z oblasti výroby a obchodu
  • MS Excel - práce s databázemi, kontingenčními tabulkami a analytické nástroje
  • MS Access - zakázková výuka tvorby obchodních aplikací a jejich využitím
  • MS Project a základy projektového řízení v příkladech
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • STRUNAL CZ, a.s. - výrobní společnost hudebních nástrojů

  Délka kurzu: 15 školicích dnů / 16 osob na kurzu

  Akreditovaný kurz Management pro vedení společnosti a liniové pracovníky

  • IT technika a její vztah k administrativě a vedení projektů
  • MS Office - nadstandardní úroveň pro ekonomy a manažery
  • Komunikační dovednosti a asertivita, typologie osobnosti a jeho vazba na tým
  • Prezentační dovednosti a společenské chování, praxe s MS PowerPoint
  • Řešení konfliktů a vyjednávání, stresové situace
  • Marketing a jeho vazby na obchodní cesty
  • Komunikační dovednosti a asertivita
  • Vedení lidí a týmů, timemanagement
  • Základy finančního řízení, ekonomika pro manažery
  • Manažerské účetnictví a kontrolingové nástroje
  • Procesní řízení a nastavení procesů v organizaci
  • Základy projektového řízení a vedení projektů
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení
 • Lázně Františkovy Lázně

  Délka kurzu: 18 školicích dnů / 100 vyškolených osob (cca 10 osob na každém kurzu)

  Komplexní vzdělávání společnosti v IT dovednostech

  • IT technika pro lázeňskou administrativu - základní souhrn vědomostí
  • MS Office v příkladech - komplexní kurz zásadních funkcionalit programu
  • MS Word pro administrativu a management - komplexní souhrnné školení
  • MS Excel pro uživatele v příkladech
  • MS Excel pro manažery, finance, kontingenční tabulky a programování VBA
  • Vytváření databázových aplikací v MS Access včetně programování
  • Závěrečné shrnutí kurzu, rozprava a přezkoušení