Konzultace u zákazníka na jeho pracovišti a technice

Svoji činnost se snažíme orientovat nejen fkonzultaceormou tradiční výuky na učebnách, ale i jako činnost poradenskou a konzultační přímo u zákazníka. Chápeme totiž mnohé problémy zákazníků, které představují opuštění svého pracoviště. Dokonce můžeme říci, že tuto formu konzultací upřednostňujeme.

Zákazník má totiž možnost při výuce pracovat na svém počítači a v prostředí na které je zvyklý. Navíc s lektorem může řešit problémy, které na učebně řešit nelze (např. konkrétní záležitosti týkající se jeho pracovní činnosti), případně i problémy s jeho výpočetní technikou. A v neposlední řadě si může sám zvolit, v kterou denní nebo i večerní dobu chce konzultace absolvovat.

Ceny základních konzultací jsou následující

Základní ovládání Microsoft Windows 590 Kč / hod
Základní ovládání standardních programů (MS Office, Lotus, Internet, …) od 690 Kč / hod
Ostatní programy a pokročilejší úrovně základních programů od 790 Kč / hod
Speciální pokračovací kurzy, kurzy Linux od 890 Kč / hod
Kurzy Microsoft Project a základů projektového řízení od 1 190 Kč / hod
   
Poradenská činnost v oblasti SW a HW 590 Kč / hod
Správcovství malých sítí a jednotlivých počítačů na bázi Windows/Linux od 890 Kč / hod
Správcovství rozsáhlých sítí Windows/Linux – jednorázové zásahy od 1 190 Kč / hod
Správa a instalace serverových systémů od 1 460 Kč / hod
Vypracování jakýchkoliv dokumentů a potvrzení dle požadavků zákazníka 300 Kč / dokument
nebo dodání informací vysloveně nevyžadující zákon bezplatně 500 Kč / hod
Cestovné mimo Prahu (cestovné zahrnuje čas strávený na cestě)  12,50 Kč / km
Paušál za výjezd v Praze 360 Kč / výjezd

Uvedené ceny jsou bez DPH

Cena zahrnuje čas odborného konzultanta a do vzdálenosti 20 km od Prahy i cestovné a čas konzultanta strávený na cestě. Nad tuto vzdálenost dle dohody se zákazníkem.

V případě konzultací od tří a více osob je cena individuální a vychází z dvojnásobku základních sazeb. U nestandardní konzultace budou dány ceny vzájemnou dohodou se zákazníkem v závislosti na počtu školených a náročnosti školeného produktu.