Rekvalifikační kurzy

Termíny kurzů ke stažení

Akreditované rekvalifikační kurzy Vám naše společnost nabízí již víc jak 15 let. Tyto kurzy pro Vás vyučuje náš tým zkušených lektorů – profesionálů z praxe, kteří mají mnohdy úzké specializace dle dílčích témat kurzů. Tím se odlišujeme od jiných akreditovaných kurzů, kde mnohdy učí celý kurz jeden lektor, který logicky nemůže mít detailní přehled o většině dílčích témat těchto dlouhodobých kurzů.

Mnohé kurzy jsou ukončené profesní kvalifikační zkouškou před nezávislou komisí a absolventi tak získají státní profesní osvědčení – tedy jakousi obdobu výučního listu nebo státního vysvědčení z daného předmětu.

Základní nabídka rekvalifikačních kurzů akreditovaných MŠMT:


Podrobný postup v případě objednání rekvalifikačního kurzu, který bude proplacený Vašim úřadem práce naleznete zde.

Naší společnosti byla dále udělena akreditace pro Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).