Referent administrativy s řízenou praxí

Rekvalifikační kurz

Jedná se o intenzivní kurz kancelářských a manažerských dovedností s dlouhodobou několikaměsíční praxí.

Po jeho ukončení bude absolvent umět pracovat s počítačem, efektivně využívat Internet, přijímat, psát a organizovat elektronickou poštu a vhodně volit potřebné aplikace pro potřeby komplexní práce v kanceláři. Dále zná právní minimum při práci v kanceláři a v administrativě, umí pracovat s lidmi a aktivně dokáže využívat získané základy marketingu a managementu.

Rámcová témata rekvalifikačního kurzu:  

 • Právní a ekonomické minimum
 • Základy marketingu
 • Základy managementu
 • Obsluha počítače, orientace v informačních technologiích
 • Systém práce s lidmi
 • PRAXE u zaměstnavatele – řízená praxe

Rozsah výuky a organizace výuky: 

 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.
 • Praktické části kurzu probíhají na produkční technice, u některých kurzů přímo u odborných firem.
 • Výuka probíhá vždy 8 hodin denně / 5 dní v týdnu, po vzájemné dohodě účastníků ponecháváme v průběhu kurzu volné dny.
 • Celková délka kurzu je 90 školicích dnů / 20 týdnů.
 • Podrobný harmonogram kurzu (termínově dle témat z podrobné osnovy) včetně volných dnů vždy zasíláme před zahájením kurzu.
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách.
 • Po dohodě s účastníky nebo při překročení kapacity pražských učeben je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), případně i v dalších lokalitách dle možností účastníků a kurzu.
 • Kurz vyučuje  tým zkušených lektorů: Ing. Josef Grygar, Ing. Marek Laurenčík, MBA. Ing. Michal Bureš, CSc., Miroslav Bečev, Petr Cvrkal, Ing. Oldřich Bartůněk, Dr. Alexandr Perutka CSc., Valérie Laurenčíková, MBA a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.